PETROMAKS2 – stort program for petroleumsforskning

PETROMAKS2 etterfølger PETROMAKS-programmet som ble avsluttet i 2012. Programmet administreres av Norges forskningsråd og omfatter både strategisk grunnleggende forskning og kompetanseutvikling samt anvendt forskning og teknologiutvikling.

Programmet vil bidra til å nå målsetninger i næringens egen strategi for forskning og teknologiutvikling, OG21 – Olje og gass i det 21. århundre som også inkluderer prioriterte mål for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Som program skal PETROMAKS 2 ha et helhetlig ansvar for forskning som fører til en best mulig forvaltning av de norske petroleumsressursene og en framtidsrettet næringsutvikling i sektoren. Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innen OG21s prioriteringer:

  • Klima og miljø
  • Undergrunnsforståelse
  • Boring, komplettering, intervensjon og nedstenging av brønner
  • Produksjon, prosessering og transport
  • Sikkerhet og arbeidsmiljø

Programmet har fire tverrgående prioriteringer som skal knyttes opp mot de fem temaområdene:

  • Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering
  • Digitalisering
  • Utfordringer ved organisering, implemtering og bruk av ny teknologi.

Les mer om petroleumsforskning på Norges forskningsråd sine nettsider.