Rapporter

Nedenfor er enkelte rapporter og utredninger som er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet i forbindelse med Energimeldingsarbeidet. Flere rapporter og utredninger vil bli offentlige etter meldingen legges fram.

 

 

Til toppen