Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Energibruk, energiomlegging og effektivisering

Norsk energibruk har ligget ganske stabilt siden 1990, blant annet på grunn av politiske virkemidler for å begrense energibruken. Utslipp fra bygg og energisektoren står for om lag syv prosent av fastlands-Norges klimagassutslipp.

Norsk energibruk per innbygger ligger omtrent på nivå med våre naboland. Sammenliknet med resten av Norden og Europa bruker vi derimot en høyere andel elektrisitet. Dette skyldes at vi bruker mye elektrisk energi til oppvarming om vinteren, og at vi har mye kraftintensiv industri. Industrien bruker i stor grad fornybar elektrisitet som energikilde, og norsk innenlandsk stasjonær[1] energibruk gir derfor mindre klimautslipp enn andre OECD-land.

Innenlandsk sluttforbruk av energi i Norge i 2013 var om lag 240 terrawattimer (TWh). En gjennomsnittlig norsk husholdning bruker ca 20 000 kilowattimer (kWh) i året[2]. Den samlede energibruken i Norge økte frem til slutten av 1990-tallet og har deretter vært flatet ut. I de senere årene har drivstoff til transport og energibruk i energisektoren hatt relativ sterk vekst, mens energibruken i andre sektorer gjennomgående har holdt seg på et mer stabilt nivå. Energibruken i industrien har avtatt.

Ved siden av elektrisitet inngår også energibærere som biomasse, olje og naturgass i den norske energibruken. Energien kan transporteres i rør som fjernvarme eller produseres på stedet i lokale varmesentraler eller i kaminer for eneboliger. I husholdninger og næringsvirksomhet benyttes disse energibærerne til oppvarming av bygnin­ger og tappevann, i industrien til ulike prosesser som krever varme. Virkemidler for å begrense energi­bruken har vært en del av den norske energipolitikken over lang tid, for eksempel energikrav i bygg og produkter, støtte- og låneordningene gjennom Enova og Husbanken, energirelaterte avgifter og informasjonsvirksomhet.

Se Enovas nettsider for råd, støtte og veiledning om energitiltak i private husholdninger.[1] Innenlandsk stasjonær energibruk omfatter ikke offshoreaktivitet og transportsektoren. Det er denne energibruken Olje-og energidepartementet har ansvar for.

[2] En TWh utgjør en milliard kWh.

 

Til toppen