Fornybar energiproduksjon i Norge

I Norge er strømproduksjonen i all hovedsak basert på fornybare kilder. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraft.

Helt siden slutten av 1800-tallet har Norge utnyttet energien som ligger i fornybar vannkraft og fossefall. Bruken av disse ressursene muliggjorde en storstilt industrivekst som la grunnlaget for det moderne Norge. Siden den gangen har den norske vannkraften blitt en viktigere og viktigere bestanddel i samfunnet. Forbruket og behovet for elektrisk kraft har økt i takt med moderniseringen og den økonomiske veksten i Norge. Fremdeles kommer i all hovedsak norsk elektrisitetsproduksjon fra vannkraft, eller andre fornybare kilder.

I Norge er 98 prosent av all strømproduksjon fornybar og klimavennlig. Det som setter oss i en unik posisjon både i et europeisk og globalt perspektiv. Strømproduksjonen kommer for det meste fra vannkraftverk, men også fra vindkraftverk og varmekraftverk. I 2013 produserte vi 134 terrawattimer (TWh) strøm. En TWh er en milliard kWh.  Oslo forbruker til sammenlikning litt over 9 TWh i året.

Type produksjon

Mengde (Terrawattimer)

Vannkraft

129 TWh

Vindkraft

1,9 TWh

Varmekraft

3,3 TWh

Totalt

134 TWh

Fordi Norge har så mye vannkraft er kraftproduksjonen fra år til år avhengig av nedbørsmengder og tilsig. Samtidig kan vi eksportere og importere kraft gjennom de kraftlinjer vi har til våre naboland. Du kan lese mer om handel med kraft under ”Kraftmarkedet og strømpris”.

I løpet av de siste ti årene har også vindkraft blitt en del av den norske kraftproduksjonen. Foreløpig utgjør dette bare en liten andel av vår samlede produksjon, men antall vindmøller øker mye fra år til år. I 2013 produserte vindmøller tilsvarende forbruket til i underkant av 120 000 husstander.