Norsk vannkrafthistorie

 • 2014

  • Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter (torsdag 11. desember 2014)

   Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

 • 2015

  • Norsk vannkraft - Fornybar for nye generasjoner (torsdag 18. juni 2015)

   "Kom til Norge og føl kraften" er slagordet til den årlige konferansen til den Internasjonale Kommisjonen for Store Dammer (ICOLD). Denne uka møtes eksperter fra hele verden i Stavanger for å diskutere en av Norges viktigste naturressurser – nemlig vannkraften. Det norske vannkrafteventyret er noe vi som bor i Norge også burde snakke om oftere.