Barentshavet sørøst

Det meste av Barentshavet regnes som en umoden og lite utforsket petroleumsprovins, trass i at det har foregått leting her i mer enn 30 år.

I 23. konsesjonsrunde, som ble offentliggjort i januar 2015, ble det utlyst 54 blokker i Barentshavet, mange i det tidligere omstridte området mot Russland, Barentshavet sørøst.

For første gang på over 20 år er helt nye leteområder inkludert i en konsesjonsrunde.

Barentshavets areal er 313 000 kvadratkilometer, og området er med dette det største på norsk sokkel. Det er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet nord. Barentshavet sør, området sør for 74 grader 30 minutter nord, er derimot åpnet.

Snøhvit er det eneste feltet som er i drift i Barentshavet. Det kom i produksjon i 2007. Gassen fra Snøhvit går i rørledning til landanlegget på Melkøya, ved Hammerfest. Der blir gassen prosessert, nedkjølt til flytende gass (LNG) og fraktet til markedet med spesialskip.

Her kan du lese mer om havområder på norsk kontinentalsokkel.