Utslipp og oljevern

Å ivareta hensynet til miljø og klima er en integrert del av den norske politikken overfor petroleumsvirksomheten.

Selskapene som opererer på norsk sokkel ligger langt framme i å ta i bruk løsninger som reduserer utslipp av klimagasser.

Utslipp fra petroleumsvirksomheten til luft kommer stort sett som følge av bruk av naturgass i turbiner, fakling av naturgass av sikkerhetsgrunner og bruk av diesel.

Utslipp fra petroleumsvirksomheten til sjø inneholder rester av olje og kjemikalier som stammer fra utvinningen. Det blir også noe utslipp til sjø av borekaks (steinmasse) med rester av vannbaserte borevesker.

Les mer om utslipp, oljevernberedskap og regelverk på norskpetroleum.no