Johan Castberg

Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel

Plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet
Olje- og energidepartementet mottok plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i desember 2017. Feltet ligger i Barentshavet og har høy forventet lønnsomhet.

Regjeringen la i april 2018 fram en proposisjon for Stortinget om utbyggingen; Prop. 80 S (2017-2018). Proposisjonen inneholder i tillegg en status for petroleumsvirksomheten. Olje- og gass er Norges største næring når det gjelder ringvirkninger, verdiskaping og inntekter til staten.

Saken ble behandlet i Stortinget i juni 2018; Innst. 368 S (2017-2018). Utbyggingen ble godkjent av departementet i juni 2018.

Følg saken