Deleid selskap

Equinor

Equinor ASA, tidligere Statoil ASA, er et allmennaksjeselskap som ble etablert i 1972. Det er et internasjonalt selskap børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av Equinor.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet. Equinors styre er ansvarlig for den forretningsmessige utviklingen av selskapet.

Statens begrunnelse for eierskapet i Equinor er å opprettholde et ledende teknologi- og energiselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. I samsvar med avsetningsinstruksen avsetter Equinor statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Equinor. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Selskapet endret 15. mai 2018 navn fra Statoil  ASA til Equinor ASA.

Eierskapsforvaltningen av Equinor ASA lå fra år 1972 i det daværende Industridepartementet, deretter i Olje- og energidepartementet (OED) fra 1978 før det ble overført til Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 1.januar 2022.