Deleid selskap

Equinor

Equinor ASA, tidligere Statoil ASA, er et allmennaksjeselskap som ble etablert i 1972. Det er et internasjonalt selskap børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av Equinor.

Olje- og energidepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet. Equinors styre er ansvarlig for den forretningsmessige utviklingen av selskapet.

Målet med statens eierskap i Equinor ASA er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. I samsvar med avsetningsinstruksen selger Equinor statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Equinor, og at eierskapet i Petoro og SDØE forvaltes av ett og samme departement.

Selskapet endret 15. mai 2018 navn fra Statoil til Equinor.

Equinors nettsider.