Deleid selskap

Statoil

Statoil er et allmennaksjeselskap som ble etablert i 1972. Det er et internasjonalt selskap børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av Statoil.

Olje- og energidepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet. Statoils styre er ansvarlig for den forretningsmessige utviklingen av selskapet.

Målet med statens eierskap i Statoil ASA er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. I samsvar med avsetningsinstruksen selger Statoil statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Statoil, og at eierskapet i Petoro og SDØE forvaltes av ett og samme departement.

Statoils nettsider.