Deleid selskap

Equinor

Equinor ASA, tidligere Statoil ASA, er et allmennaksjeselskap som ble etablert i 1972. Det er et internasjonalt selskap børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av Equinor.

Olje- og energidepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet. Equinors styre er ansvarlig for den forretningsmessige utviklingen av selskapet.

Målet med statens eierskap i Equinor ASA er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. I samsvar med avsetningsinstruksen selger Equinor statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Equinor, og at eierskapet i Petoro og SDØE forvaltes av ett og samme departement.

Selskapet endret 15. mai 2018 navn fra Statoil til Equinor.

Med virkning fra 1. juli 2021 overtar næringsminister Iselin Nybø det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor ASA, Petoro AS og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten). Les mer om dette her