Energi

Statlig eierskap i energisektoren

Statlig eierskap i energisektoren

Etter regjeringens syn bør privat eierskap være hovedregelen i norsk næringsliv. Direkte statlig eierskap bør begrunnes særskilt. Det er flere gode grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Heleide selskaper

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap i Gassco, Gassnova og Statnett.

Aktuelt nå