Statlig eierskap i energisektoren

Statlig eierskap i energisektoren

Etter regjeringens syn bør privat eierskap være hovedregelen i norsk næringsliv. Direkte statlig eierskap bør begrunnes særskilt. Det er flere gode grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Deleid selskap

Statoil er et allmennaksjeselskap som ble etablert i 1972. Det er et internasjonalt selskap børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av Statoil.

Heleide selskaper

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap i  Petoro, Gassco, Gassnova, Statnett og Enova.

Dokumenter

Ressurser

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.