Statlig eierskap i energisektoren

Statlig eierskap i energisektoren

Etter regjeringens syn bør privat eierskap være hovedregelen i norsk næringsliv. Direkte statlig eierskap bør begrunnes særskilt. Det er flere gode grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Deleid selskap

Equinor ASA, tidligere Statoil ASA, er et allmennaksjeselskap som ble etablert i 1972. Det er et internasjonalt selskap børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av Equinor.

Heleide selskaper

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap i  Petoro, Gassco, Gassnova og Statnett.

Aktuelt nå