Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3321-3340 av 3462 treff.

 • Debatt om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Stabilitet og utvikling i EUs nærområder, møte globale sikkerhetsutfordringer og etablering av strategiske partnerskap med globale aktører som Kina, USA, India og Russland. Det er de sentrale prioriteringene for høyrepresentant Cathrine Ashtons arbeid med utviklingen av EUs utenrikspolitikk slik hun presenterte det for Europaparlamentet denne uken. Inge Thygesen rapporterer.

 • Samferdselsnytt 2/2010

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kroppsskannere ble i februar diskutert både i Europaparlamentet og blant EUs transportministre. Alle synes nå å avvente Kommisjonens studie som vil inkludere kost/nyttevurderinger, personvern og helsemessige. Det spanske formannskapet ønsker å styrke elbilindustrien i Europa og EU har vedtatt å en gradvis utfasing av væskeforbudet på fly. Les mer om disse og andre saker i siste samferdselsnytt.

 • Optimistisk med tanke på ny klimaavtale

  09.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU må vise troverdighet, ambisjoner og sterkt lederskap fremover i arbeidet for en ny klimaavtale i Mexico. København-avtalen danner et grunnlag som EU må jobbe videre med, mener europaparlamentariker Jo Leinen.

 • Enighet om bedre informasjon til forbrukere

  08.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under en høring i EUs økonomiske og sosiale komité i forrige uke var det enighet om at forbrukere i større grad må informeres. Flere påpekte at kvaliteten på informasjonen er viktig for at forbrukerne skal kunne gjøre bevisste valg i forhold til ulike varer og tjenester.

 • Styrket samarbeid om asyl

  04.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Justis- og innenriksministrene i EU vedtok i februar en felles holdning til opprettelsen av et europeisk støttekontor for asyl. Hensikten med opprettelsen er å videreutvikle det felles europeiske asylsystemet gjennom styrket praktisk samarbeid. Det åpnes for at assosierte land, herunder Norge, kan delta som observatører i arbeidet. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • EUs første jernbanepakke og maritim politikk blant toppsaker

  03.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bærekraftig transport, strategiske målsetninger for den maritime transportpolitikken til 2018, sikkerhetsavgifter i luftfarten og implementeringen av EUs første jernbanepakke sto på agendaen under møter i Europaparlamentets transport- og turismekomité (TRAN) forrige uke. Rådgiver for energi og samferdsel Jonas Helseth rapporterer.

 • Frivillig merkeordning for dyrevelferd

  02.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Innføring av en frivillig merkeordning for dyrevelferd fikk spesielt mye oppmerksomhet under rådsmøtet for landbruk forrige uke. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

 • Felles landbrukspolitikk og dyrevelferd hovedsaker på rådsmøte

  02.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennomgang av markedsordningene i EUs felles landbrukspolitikk (CAP) og diskusjon om merking i forbindelse med dyrevelferd var de to hovedsakene på rådsmøtet for landbruk forrige uke. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Skepsis til FNs Menneskerettighetsråd

  02.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet debatterte i forrige uke EUs prioriteringer for Menneskerettighetsrådets sesjon 1.-26. mars. Fra store deler av det politiske spekteret ble det gitt uttrykk for utstrakt skepsis til Menneskerettighetsrådet, rapporterer EU-delegasjonens Tor Kinsarvik.

 • Kommisjonens vurdering av Islands EU-søknad

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen fremhever fiskeripolitikk, landbruk og bygdeutvikling som de mest utfordrende fremtidlige forhandlingsområdene for Island. Svakheter knyttet til dommeres uavhengighet, tette bånd mellom politikere og næringsliv samt medias uavhengighet påpekes også. Les mer i EU-delegasjonens oppsummeringen av Kommisjonens vurdering av Islands søknad om EU-medlemskap.

 • Van Rompuy om økonomi og utenrikspolitikk

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  President Herman Van Rompuy var onsdag 24. februar i Europaparlamentet for å orientere om utfallet av det uformelle toppmøtet i begynnelsen av februar. Innlegget fokuserte mest på den økonomiske politikken, mens han dagen etter talte til Europa-studenter både om økonomi og utenrikspolitikk. Rapport fra Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen.

 • Bedre vannkvalitet i EU

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En rapport fra Kommisjonen med oversikt over nitratforurensning i EU viser at situasjonen er bedret, men mye gjenstår. Miljøråd Knut Fredrik Kroepelien rapporterer.

 • Kommisjonen med anbefaling om frivillige bærekraftskriterier for biomasse

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen kommer med flere anbefaleringer i en ny rapport om bærekraftskriterier for biomasse.

 • Høyt ambisjonsnivå for elektrisk og elektronisk avfall

  26.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Europaparlamentets miljøkomité denne uken ble håndtering av elektrisk og elektronisk avfall diskutert. Det er flertall for å høyne ambisjonsnivået for separat innsamling til 65 prosent. Dette er likevel en betydelig lavere andel enn det som samles inn i Norge. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Digital kompetanse stadig viktigere

  26.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Innen 2015 vil 90 prosent av jobbene innen samtlige sektorer kreve IT-ferdigheter. Norge er ett av 35 europeiske land som dedikerer en uke til å sette fokus på nødvendigheten av å ha IKT-kunnskaper i arbeidslivet. I Norge ligger fokus på ungdom, og budskapet er at man i økende grad trenger digital kompetanse for å få interessante jobber i fremtiden. John Engstrøm rapporterer.

 • Foreslår eget avfallstilsyn i EU

  22.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ulovlig avfallstransport er et problem i både Norge og EU. Nå foreslår en ny studie bestilt av Europakommisjonen, at EU oppretter et eget avfallstilsyn. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

 • Veiskille i EUs utviklingspolitikk

  22.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Lisboa-traktaten, ny Kommisjon og finanskrisen bidrar til at det nå er tid for å tenke nytt i forhold til EUs utviklingspolitikk. Blant annet er det ytret meninger om at koordineringen av utviklingspolitikken er svak, og at en iverksetting av Lisboa-traktaten derfor er nødvendig.

 • Konkurransepolitikken sentral på veien ut av krisen

  19.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Konkurransepolitikk har stått sentralt for å komme ut av finanskrisen og konkurranselovverket har blitt forsvart på en tilfredsstillende måte. Videre har Kommisjonen det siste året lagt stor vekt på arbeidet med å informere bedre rundt sentrale konkurransespørsmål. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer fra året som er gått på konkurransefeltet.

 • Samferdselsnytt 1/2010

  19.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Åpningen av det nye telekomorganet BEREC (Europeisk telekomtilsyn), høringene av kommissærene Siim Kallas (transport) og Neelie Kroes (EUs digitale agenda) og det spanske formannskapets presentasjon av sine transportpolitiske prioriteringer er blant høydepunktene i denne utgaven av Samferdselsnytt. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver for samferdsel og energi Jonas Helseth rapporterer.

 • Sterk økning i gode prosjekter for Marco Polo

  18.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs støtteordning for mer miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet, kan vise til gode resultater i 2009, med en sterk økning i gode prosjekter sammenlignet med året før. Norske bedrifter kan også søke om prosjektstøtte. Nylig ble programmets prioriteringer for 2010 presentert. Rådgiver for energi og samferdsel Jonas M. Helseth rapporterer.

Til toppen