Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3341-3360 av 3484 treff.

 • Rett til bredbånd?

  15.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan best sikre bredbåndstilgang for alle i Europa? For å finne svar på dette spørsmålet la Europakommisjonen nylig fram en offentlig høringssak om universelle tjenester i telesektoren. Når en tjeneste blir definert som en universell tjeneste, innebærer det en forpliktelse for myndighetene og teleoperatørene til å gjøre tjenesten tilgjengelig for alle innbyggere. John Engstrøm rapporterer.

 • Fremla planer for klimaforhandlinger

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Klimakommissær Connie Hedegaard ønsker å integrere København-avtalen i FN-forhandlingstekstene. Det var ett av hovedpunktene da hun la frem meldingen om de internasjonale klimaforhandlingene i forrige uke. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Vil ha strategi for bekjempelse av vold mot kvinner

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU-landenes arbeids- og sosialministre ber Kommisjonen utvikle en europeisk strategi for forebygging og bekjempelser av vold mot kvinner. Tiltakene det er snakk om er blant annet felles europeiske telefonnummer for voldsofre og et europeisk observatorium som skal produserer statistikk og informasjon som skal underbygge politikkutvikling og tiltak på området. Les mer i denne rapporten fra Petter Sørlien.

 • Utvikling på utdanningsområdet i EU

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fra oktober 2009 og ut februar 2010 var Hanna Marit Jahr vikarierende utdanningsråd ved EU-delegasjonen. Her kan du lese utdrag fra Jahrs rapportering om hva som har skjedd på utdanningsområdet i EU i denne perioden.

 • Arktis i Europaparlamentet

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arktis kan ikke sammenlignes med Antarktis, og en gjenskaping av noe i nærheten av en Antarktis-traktat for området er ikke realistisk. Det sa EUs høyrepresentant Catherine Ashton da Europaparlamentet denne uken diskuterte Arktis. Mange av parlamentarikerne understreket hvor betydningsfullt arktiske spørsmål og nordområdene er for EU. Inge Thygesen rapporterer.

 • Debatt om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Stabilitet og utvikling i EUs nærområder, møte globale sikkerhetsutfordringer og etablering av strategiske partnerskap med globale aktører som Kina, USA, India og Russland. Det er de sentrale prioriteringene for høyrepresentant Cathrine Ashtons arbeid med utviklingen av EUs utenrikspolitikk slik hun presenterte det for Europaparlamentet denne uken. Inge Thygesen rapporterer.

 • Samferdselsnytt 2/2010

  12.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kroppsskannere ble i februar diskutert både i Europaparlamentet og blant EUs transportministre. Alle synes nå å avvente Kommisjonens studie som vil inkludere kost/nyttevurderinger, personvern og helsemessige. Det spanske formannskapet ønsker å styrke elbilindustrien i Europa og EU har vedtatt å en gradvis utfasing av væskeforbudet på fly. Les mer om disse og andre saker i siste samferdselsnytt.

 • Optimistisk med tanke på ny klimaavtale

  09.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU må vise troverdighet, ambisjoner og sterkt lederskap fremover i arbeidet for en ny klimaavtale i Mexico. København-avtalen danner et grunnlag som EU må jobbe videre med, mener europaparlamentariker Jo Leinen.

 • Enighet om bedre informasjon til forbrukere

  08.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under en høring i EUs økonomiske og sosiale komité i forrige uke var det enighet om at forbrukere i større grad må informeres. Flere påpekte at kvaliteten på informasjonen er viktig for at forbrukerne skal kunne gjøre bevisste valg i forhold til ulike varer og tjenester.

 • Styrket samarbeid om asyl

  04.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Justis- og innenriksministrene i EU vedtok i februar en felles holdning til opprettelsen av et europeisk støttekontor for asyl. Hensikten med opprettelsen er å videreutvikle det felles europeiske asylsystemet gjennom styrket praktisk samarbeid. Det åpnes for at assosierte land, herunder Norge, kan delta som observatører i arbeidet. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • EUs første jernbanepakke og maritim politikk blant toppsaker

  03.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bærekraftig transport, strategiske målsetninger for den maritime transportpolitikken til 2018, sikkerhetsavgifter i luftfarten og implementeringen av EUs første jernbanepakke sto på agendaen under møter i Europaparlamentets transport- og turismekomité (TRAN) forrige uke. Rådgiver for energi og samferdsel Jonas Helseth rapporterer.

 • Frivillig merkeordning for dyrevelferd

  02.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Innføring av en frivillig merkeordning for dyrevelferd fikk spesielt mye oppmerksomhet under rådsmøtet for landbruk forrige uke. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

 • Felles landbrukspolitikk og dyrevelferd hovedsaker på rådsmøte

  02.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennomgang av markedsordningene i EUs felles landbrukspolitikk (CAP) og diskusjon om merking i forbindelse med dyrevelferd var de to hovedsakene på rådsmøtet for landbruk forrige uke. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Skepsis til FNs Menneskerettighetsråd

  02.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet debatterte i forrige uke EUs prioriteringer for Menneskerettighetsrådets sesjon 1.-26. mars. Fra store deler av det politiske spekteret ble det gitt uttrykk for utstrakt skepsis til Menneskerettighetsrådet, rapporterer EU-delegasjonens Tor Kinsarvik.

 • Kommisjonens vurdering av Islands EU-søknad

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen fremhever fiskeripolitikk, landbruk og bygdeutvikling som de mest utfordrende fremtidlige forhandlingsområdene for Island. Svakheter knyttet til dommeres uavhengighet, tette bånd mellom politikere og næringsliv samt medias uavhengighet påpekes også. Les mer i EU-delegasjonens oppsummeringen av Kommisjonens vurdering av Islands søknad om EU-medlemskap.

 • Van Rompuy om økonomi og utenrikspolitikk

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  President Herman Van Rompuy var onsdag 24. februar i Europaparlamentet for å orientere om utfallet av det uformelle toppmøtet i begynnelsen av februar. Innlegget fokuserte mest på den økonomiske politikken, mens han dagen etter talte til Europa-studenter både om økonomi og utenrikspolitikk. Rapport fra Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen.

 • Bedre vannkvalitet i EU

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En rapport fra Kommisjonen med oversikt over nitratforurensning i EU viser at situasjonen er bedret, men mye gjenstår. Miljøråd Knut Fredrik Kroepelien rapporterer.

 • Kommisjonen med anbefaling om frivillige bærekraftskriterier for biomasse

  01.03.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen kommer med flere anbefaleringer i en ny rapport om bærekraftskriterier for biomasse.

 • Høyt ambisjonsnivå for elektrisk og elektronisk avfall

  26.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Europaparlamentets miljøkomité denne uken ble håndtering av elektrisk og elektronisk avfall diskutert. Det er flertall for å høyne ambisjonsnivået for separat innsamling til 65 prosent. Dette er likevel en betydelig lavere andel enn det som samles inn i Norge. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Digital kompetanse stadig viktigere

  26.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Innen 2015 vil 90 prosent av jobbene innen samtlige sektorer kreve IT-ferdigheter. Norge er ett av 35 europeiske land som dedikerer en uke til å sette fokus på nødvendigheten av å ha IKT-kunnskaper i arbeidslivet. I Norge ligger fokus på ungdom, og budskapet er at man i økende grad trenger digital kompetanse for å få interessante jobber i fremtiden. John Engstrøm rapporterer.

Til toppen