Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3361-3380 av 3462 treff.

 • Vil sikre bredbåndstilgang til alle EU-borgere

  29.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under høringen i parlamentet pekte kommissærkandidat Neelie Kroes blant annet på virkeliggjørelsen av det indre marked for IKT-tjenester og bredbåndstilgang til alle borgere som noen av de viktigste oppgavene i Kommisjonens generaldirektorat for digital agenda. Jonas M. Helseth rapporterer.

 • - Forventer nye land i EU de neste fem årene

  28.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tyrkia har medlemskapsperspektiv, og man skal berømme landet for de fremskritt som er gjort de siste årene. Privilegert partnerskap er ikke et tema. Det sa tsjekkiske Štefan Füle som er nominert som kommissær for utvidelse og naboskapspolitikk under høringen i Europaparlamentet. Füle snakket også om utvidelsesperspektivene til andre kandidat- og søkerland. Stian Christensen rapporter.

 • Forskning og innovasjon i regionalpolitikken

  28.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den foreslåtte regionalkommissæren, østerrikske Johannes Hahn, trekker fram forskning, innovasjon og nyskaping som hovedpilarene for regionalpolitikken i EU i tiden framover. Regional- og kommunalråd Arve Skjerpen rapporterer om høringen av Hahn i Europaparlamentet.

 • Damanaki overbeviste

  27.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den foreslåtte kommissæren for fiskeri og maritime spørsmål gjennomgikk i forrige uke høringen i Europaparlamentet. Damanakis prioriteringer er blant annet reformen av EUs felles fiskeripolitikk og styrking av den integrerte maritimpolitikken. Geir Evensen rapporterer.

 • Kommende klimakommissær skeptisk til CCS

  25.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kandidaten til den nyopprettende klimaporteføljen i Europakommisjonen, danske Connie Hedegaard, er skeptisk til karbonfangst-og lagring (CCS). Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om høringen av Hedegaard i Europaparlamentet.

 • Nye mål for naturmangfold i EU

  25.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU når ikke sitt 2010-mål for å redusere tapet i naturmangfold og må nå vedta nye mål. Forrige uke kom Kommisjonen med en melding om nye mål som er et steg på veien mot å få på plass en komplett ny strategi på området i løpet av 2010.

 • Fiskekvoter på agendaen

  25.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I forbindelse med vedtaktet av den foreløpige TAC (totalkvote -total allowable catch)- og kvoteforordningen for 2010 omhandler mange av uttalelsene fra EU-institusjonene forholdet til Norge. Les mer om dette og oppsummering av rådsmøtet for EU fiskeri- og landbruksministre i denne rapporten skrevet av fiskeriråd Paul Oma.

 • Vil bidra til at EU2020 blir en grønn strategi

  25.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hovedprioriteringene til den kommende miljøkommissæren fra Slovenia er grønn økonomi, naturmangfold og oppfølging av miljølovgivning. EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer fra høringen av Janez Potocnik i Europaparlamentet.

 • Ønsker høyere mobilitet blant unge

  25.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Problemet med et for stort antall ”drop outs” i skolen og ønsket om at flere unge benytter seg av utvekslingsprogrammene. Det er blant hovedutfordringene på EUs utdanningsområde, ifølge Androulla Vassiliou som sannsynligvis blir ny utdanningskommissær. Utdanningsråd Hanna Marit Jahr rapporterer.

 • - Resultatene av konkurransepolitikken må synliggjøres for forbrukerne

  25.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Stikkord for nytt regelverksarbeid på konkurransefronten er blant annet skadeerstatning og gruppeunntak. Det kom frem under høringen av spanjolen Joaquín Almunia som er kandidat til stillingen som konkurransekommissær. Almunia mener også det er behov for å synliggjøre at dagens politikk blant annet har ført til lavere priser i telekomsektoren. Konkurranseråd Geir Bekkevold oppsummerer.

 • Likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet stadig viktigere i EU

  24.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet står sentralt på den europeiske dagsorden og integreres i stadig flere politikkområder. Under sin formannskapsperiode våren 2010 vil Spania kunne profilere seg som foregangsland for likestilling mellom kvinner og menn. Det skriver likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien i denne rapporten.

 • Telekom/eKom-pakken - et høydepunkt på samferdsel

  22.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kompromisset på telekom/eKom-pakken fremstår som det store høydepunktet på samferdselsområdet under Det svenske formannskapet. De neste 18 månedene vil den nye formannskapstrioen prioritere bærekraftighet, innovasjon, trygghet og sikkerhet når det gjelder transport. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen oppsummerer Det svenske formannskapets resultater på samferdselsområdet.

 • Konkurransedyktighet og likestilling på agendaen for landbruk

  21.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det spanske formannskapet har presentert sine prioriteringer innen landbruk for det kommende halvåret. Blant de viktigste sakene er fremtiden for EUs felles landsbrukspolitikk, konkurransedyktigheten for jordbruk og jordbruksbasert matindustri, og kvinners situasjon i bygdesamfunn.

 • Miljøvernministermøte viste økende støtte for 30%-mål

  20.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU vil melde inn sine avklarte reduksjonsmål under København-avtalen i februar, men flere EU-land ønsker at EU går foran med et godt eksempel ved å øke sitt klimamål til 30 prosent uten betingelser før COP-16 i Mexico. Det kom frem på det uformelle miljøvernministermøtet i Sevilla forrige uke. Også Norge var representert på møtet.

 • Europaparlamentets plenumssesjon preget av bråk rundt høringer

  20.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg var nærmest fullstendig preget av uro rundt høringene av kommissærkandidatene til Barroso II-kommisjonen. Midt under høringene av de to siste kandidatene tirsdag slo nyheten ned om at den bulgarske kandidaten Rumiana Jeleva hadde trukket sitt kandidatur i et brev til Barroso. EU-delegasjonens Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Problemer med gresk budsjettstatistikk

  19.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonens statistikkbyrå (Eurostat) har på oppfordring fra Rådet av økonomi- og finansministre i EU (Ecofin), laget en rapport om de fortsatte problemene med gresk budsjettstatistikk. Ecofin ba samtidig Kommisjonen om å komme med forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen. Finansråd Kari Anita Syverud oppsummerer.

 • Rumensk kommissær-kandidat høster lovord

  18.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Dacian Ciolos blir ny EU-kommissær for jordbruk etter vellykket høring i Europaparlamentet. Hvem er han? Hva vil han? Bjørn Eidem rapporterer om høringen og kommissæren.

 • Bulgarias kandidat trakk seg

  18.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Høringene av kommissær-kandidatene fortsetter. Så langt ser det ut til å være den bulgarske kandidaten Rumiana Jeleva som Europaparlamentet har størst problemer med. Debatten går allerede høyt i Bulgarias hovedstad om hvem som har skylden og hva som gikk galt. Det skriver den norske ambassadøren der, Tove Skarstein. Rapporten ble skrevet før det ble klart at Jeleva trakk seg tirsdag 19. januar.

 • Danske innspill til reform av EUs fiskeripolitikk

  14.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  350 innspill er kommet inn til grønnboken om reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Som en av de toneangivende fiskerinasjonene i EU vil sannsynligvis det danske innspillet ha stor betydning i tiden fremover. Fiskeriråd Paul Oma oppsummerer.

 • Formannskapets fiskeriplaner

  14.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Reform av EUs felles fiskeripolitikk (CFP) står på agendaen til det spanske formannskapet, og det vil bli avholdt både tekniske og politiske debatter i løpet av det neste halvåret. Det kommer frem i formannskapets arbeidsprogram som vil bli presentert på ministerrådsmøtet for landbruk og fisk i Brussel 18. januar. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

Til toppen