Forsiden

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 61-80 av 1125 treff.

 • 39 tiltak skal stanse sosial dumping i transportsektoren

  28.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. I transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår. Derfor lanserer vi nå en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

  28.10.2022 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Transportnæringen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Regjeringen vil at ansatte i denne sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet. Gjennom handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren vil regjeringen styrke arbeidet for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår etterleves i sektoren.

 • Programmet for et digitalt Europa – DIGITAL

  26.10.2022 Oversiktsside Kommunal- og distriktsdepartementet

  Norge deltar i EUs langtidsprogram Digital Europe programme i perioden 2021-2027. Programmet er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Gjennom programmet får norske virksomheter mulighet til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer i Europa om å bygge felleseuropeiske kapasiteter innen digitale teknologier. Dette vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer og vil komme både næringsliv, offentlige virksomheter og samfunnsborgere til gode.

 • EU-kommisjonens arbeidsprogram for 2023 – Matpolitikk

  25.10.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen presenterte 18. oktober 2022 sitt arbeidsprogram for 2023. Arbeidsprogrammet har tittelen «A Union standing firm and united» - «En union som står støtt og samlet».

 • Nett-tv

  CCUS-konferanse i Oslo 27. – 28. oktober

  18.10.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norge er vertskap for EUs årlige CCUS-konferanse «CCUS Forum» som finner sted i Oslo 27. - 28. oktober. EUs kommissær for energi Kadri Simson kommer til Oslo for å åpne konferansen sammen med olje- og energiminister Terje Aasland.

 • Arbeidsministrene diskuterte integrering og fattigdomsbekjempelse i Praha

  17.10.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs arbeids- og sosialministre møttes 13. og 14. oktober til uformelt ministermøte i Praha. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen deltok fra Norge.

 • Statsministeren deltar på europeisk toppmøte

  06.10.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltar torsdag 6. oktober på det første toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) i Praha. Temaet for møtet er den russiske angrepskrigen i Ukraina, energikrisen og den økonomiske situasjonen i Europa.

 • European Media Freedom Act på høring

  05.10.2022 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Europakommisjonen har lagt frem forslag til en mediefrihetsforordning «European Media Freedom Act». Hovedformålet med forordningen er å styrke mediefriheten og mediemangfoldet. Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag sendt Europakommisjonens forslag på høring.

 • Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

  01.10.2022 Plan/strategi Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 1. oktober 2022.

 • Ønsker synspunkter til EU-kommisjonens høring om passasjerrettigheter

  22.09.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen ønsker å styrke passasjerenes rettigheter. I en ny høring foreslår Kommisjonen å gjøre regelverket enklere og mer likt på tvers av de ulike transportformene. Som et ledd i utformingen av norske posisjoner ser Samferdselsdepartementet gjerne at berørte aktører i Norge kommer med synspunkter på forslagene i høringen.

 • Nytt direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i EU

  16.09.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Med stort flertall har Europaparlamentet vedtatt et nytt minstelønnsdirektiv i EU.

 • Åpningstale på «Framtidsforumet»

  14.09.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utviklingsministerens åpningstale under «Framtidsforumet», Den levende Nordkalotten i Tromsø.

  Av: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim Tromsø 14. september

 • Europeisk dugnad for ukrainske pasienter

  05.09.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  I et nytt pilotprosjekt i samarbeid med EU tilbyr Norge medisinsk evakuering av ukrainske pasienter. Norske Per Magne og Anders koordinerer innsatsen fra Brussel.

 • Historisk viktig avtale: I dag trer frihandelsavtalen med Storbritannia i kraft

  01.09.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trer i kraft 1. september 2022. Norske bedrifter har kunnet benytte seg av deler av avtalen siden 1. desember 2021, men nå vil avtalen i sin helhet tre i kraft.

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  30.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport for klima og miljø - våren 2022

  30.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Kaya Grjotheim og Tom O. Johnsen

 • Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU

  30.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU inneholder nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon, intervjuer og rapporter fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • European Institute of Public Administration - EIPA

  30.08.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Gjennom European Institute of Public Administration (EIPA) kan ansatte i norsk statlig forvaltning få kurs og opplæringstilbud som gir EU/EØS-kompetanse.

 • Norsk forsker får toppjobb i det europeiske mattrygghetsorganet EFSA

  17.08.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Carlos G. das Neves har fått stillingen som Chief scientist i EUs vitenskapsorgan for mattrygghet (EFSA). Dette er en vitenskapelig toppjobb i organisasjonen. Han tiltrer stillingen 1. november 2022.

 • Faktaark: EØS-midlene

  16.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nedenfor kan du laste ned faktaark om EØS-midlene. Flakene er fordelt på finansieringsperioder, sektorer og mottakerland. En del flak er på engelsk. Klikk på lenkene for å åpne flakene i pdf-format.