Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 61-80 av 3449 treff.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 13. juni

  05.06.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. juni 2019.

 • Kallmyr deltar på justis- og innenriksrådsmøte i Luxembourg

  05.06.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fredag 7. juni er justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i Luxembourg for å delta på justis- og innenriksrådsmøte i EU.

 • Svar på interpellasjon om demokrati, rettsstat og menneskerettigheter i Europa

  28.05.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) om demokrati, rettsstat og menneskerettigheter i Europa.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 28. mai

 • Ministerrådsmøte i OECD: Finansministeren til OECD for å diskutere skatt og konkurransepolitikk i en digitalisert økonomi

  23.05.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (FrP) deltok i det årlige ministerrådsmøtet i OECD i Paris onsdag 22. mai. Spesialtema i år var den digitale revolusjonen verden gjennomgår, og hvordan vi kan sikre at utviklingen kommer innbyggerne til gode. Både effektiv skattlegging og effektiv konkurransepolitikk sto høyt på agendaen.

 • Markerte 25 år med EØS-avtalen i Brussel

  21.05.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - EØS-avtalen er avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskaping. Den sikrer at vi - et land på litt mer enn fem millioner mennesker - får tilgang til et hjemmemarked på 500 millioner mennesker, og bidrar til velferd og sysselsetting. Den er samtidig viktig for europeisk integrasjon på mange områder. Vi er ikke bare en likesinnet partner, men en integrert del av Europa. Europa er vårt kontinent, og vi tar naturligvis del i utviklingen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  14.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inger Johanne Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

 • EU. Strategisk tilnærming til legemidler i miljøet

  10.05.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra EU-delegasjonens miljøråd Hege Rooth Olbergsveen og praktikant Stine Lise Wannebo, med innspill fra Gisken Thoen (matråd) og Maren Ringstad Widme (råd for helse og mattrygghet).

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2019)

  09.05.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

 • Norway and electric vehicles – a successful combination

  09.05.2019 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  This text by the Minister of Transport, Jon Georg Dale, was published in Euractiv 11 April 2019.

  Av: Samferdselsminister Jon Georg Dale

 • Spesialutvalg

  09.05.2019 Artikkel EØS-notatbasen

  Spesialutvalgene skal bidra til samordning mellom departementene i saker som berører flere departementer. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved­ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet spesialutvalget for energi.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 9. mai

  09.05.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 9. mai 2019.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 9. mai

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 8. mai

  09.05.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. mai 2019.

 • Stortingets mann i Brussel

  06.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mellom 23. og 26. mai holdes det i alle EU-landene valg til Europaparlamentet. En som vil følge valget nøye er Per S. Nestande. Fra Stortingets Brussel-kontor jobber han som bindeledd mellom Norges nasjonalforsamling og EUs folkevalgte.

 • Mulighet for norske aktører til å komme med synspunkter på EU-Kommisjonens transportprogram TEN-T

  02.05.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen ønsker å utvikle et effektivt og bærekraftig transportnettverk i Europa. Sett i lys av rask teknologisk utvikling og endringer i bruksmønstrene vil EU-Kommisjonen nå ha tilbakemelding på hvordan det transportprogrammet TEN-T fungerer.

 • Reform av landbrukspolitikken i EU

  30.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Snart ett år har gått siden Kommisjonen fremmet sitt forslag til reform av EUs landbrukspolitikk etter 2020, men ennå gjenstår det vanskelige forhandlinger og en lang prosess, rapporterer vår landbruksråd i Brüssel, Kjetil Tysdal. Før den nye politikken er endelig bestemt, vil EU ha valgt et nytt parlament, utnevnt en ny kommisjon og trolig besluttet et nytt langtidsbudsjett. Hvor er EUs landbrukspolitikk på vei, og hva er hovedlinjene i forslaget fra Kommisjonen?

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2019)

  18.04.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport og e-kom i EUs organer.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  18.04.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om det som rører seg i EU innen samferdselsområdet.

 • Norges migrasjonspolitiske samarbeid med EU

  16.04.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Migrasjonspolitikk har stått høyt på EUs agenda de siste årene. Særlig resulterte de store ankomstene av migranter i 2015 og 2016, i krav om en samlet EU respons fra EU. Det har resultert iført til en rekke tiltak og regelverksendringer. EU-byråene har fått styrket mandat og økte ressurser, felles it-system utvikles og samarbeidet med tredjeland styrkes.

 • Åpnet havvindpark med forbundskansler Merkel

  16.04.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok tirsdag under åpningen av havvindparken Arkona sammen med Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

 • Ambassadører på energi-besøk til Vestlandet

  11.04.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Ambassadører fra en rekke EU-land fikk se norsk energisektor og norsk energiomstilling på nært hold, da de besøkte Gassco, Tysvær og Teknologisenteret for CCS på Mongstad.

Til toppen