Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 141-160 av 3424 treff.

 • Svar på spørsmål om EØS-avtalen og brexit

  24.10.2018 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om EØS/Efta-landenes og EUs forhandlinger med Storbritannia i forbindelse med brexit kan føre til en fragmentering i det indre marked og innebære en tilsidesettelse av EØS-avtalens grunnprinsipper om homogenitet og likebehandling.

 • Høring – Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG)

  17.10.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høring om Europakommisjonens forslag til ny rettsakt om Den europeiske grense- og kystvakt.

  Høringsfrist: 15.11.2018 Status: Under behandling

 • EU-konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer

  17.10.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer. Konsultasjonen er en del av arbeidet med å evaluere forordningen fra 2009. Konsultasjonsfrist er 10. desember.

 • Norsk høringsinnspill - EUs langsiktige lavutslippsstrategi

  15.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har avsluttet en offentlig høring knyttet til EUs langsiktige lavutslippsstrategi mot 2050. Høringsuttalelse fra norske myndigheter kan du lese her.

 • Økt innsats på Vest-Balkan

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Stabiliteten på Vest-Balkan kan ikke tas for gitt. Sommeren og høsten har vist at det fortsatt er behov for internasjonal støtte og oppmerksomhet i denne regionen. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til Vest-Balkan med om lag 55 millioner kroner, til i overkant av 374 millioner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Protokoll om endring av Europarådets personvernkonvensjon

  05.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge inngår protokoll som endrer Europarådets personvernkonvensjon nr. 108 av 1981.

 • Endringar i lov og forskrift som følge av Brexit

  04.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag til lov- og forskriftsendringar som ein følge av at Storbritannia går ut av EU.

 • Europapolitisk forum

  28.09.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget.

 • Svar på skriftlig spørsmål om import av storfekjøtt

  21.09.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om økt import av storfekjøtt fra EU.

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 20. september

  20.09.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på møtet i Stortingets europautvalg 20. september 2018.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 20. september

 • Deltok på uformelt EU-ministermøte i Østerrike

  18.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Fornybar energi og hydrogen stod på agendaen, da statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Linz i Østerrike.

 • Norske pærer på vei ut i det internasjonale markedet

  18.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Celina er en norsk pæresort utviklet av Graminor. Pæresorten er nå i ferd finne sin plass i det internasjonale pæremarkedet. Så langt har fruktbønder i EU (Belgia, Spania, Slovakia, Frankrike og Italia), Sveits, Sør-Afrika, Marokko, Australia, USA og Chile sikra seg retten til å plante Celina-pæretrær - i tillegg til her i Norge.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 21. september

  18.09.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 21. september 2018.

 • Reduserte antibiotikaforbruket til husdyr med 10 prosent på fem år

  17.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har nådd målet om å redusere forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr innen 2020. Det viser den ferske NORM-VET rapporten som tar for seg antibiotikaresistens i fôr, dyr og næringsmidler.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  14.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel søker nå studentpraktikanter for høsten 2019. Søknadsfrist: Mandag 4. mars 2019.

 • EUs «State of the Union 2018»: Dette vil Europakommisjonen prioritere frem mot neste valg

  12.09.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 12. september sin siste årlige «State of the Union»-tale for Europaparlamentet i Strasbourg.

 • Verdifellesskap i en krevende tid – hva kan norsk europapolitikk utrette?

  11.09.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt denne Arena-forelesningen 2018.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Universitetet i Oslo, 11. september

 • Ny giv med ny EU-strategi. Hva betyr det i praksis?

  10.09.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Kjære alle sammen, Jeg har gledet meg til å møte dere som drar det daglige EØS-lasset – eller for å si det i den nye strategiens ånd – dere som hegner om EØS-avtalen i hverdagen. Jeg var 13 år da Berlin-muren falt. Det er den enkelthendelsen som i

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Innlegg på EØS-konferansen, 10. september 2018

 • Fiskeriministeren til London 12. september

  07.09.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Brexit står på dagsorden når fiskeriminister Harald T. Nesvik møter sin britiske kollega George Eustice i London onsdag 12. september.

 • Norges helsesamarbeid med EU

  28.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Både i EU-landene og Norge har nasjonale myndigheter ansvar for helsepolitikken. EU-landene samarbeider likevel i økende grad om felles utfordringer på helseområdet. På områder som helsesikkerhet, næringsmidler, tobakk, legemidler, kosmetikk, grensekryssende helsetjenester og medisinsk utstyr utvikler EU regelverk som gjennom EØS-avtalen også gjelder i Norge.

Til toppen