Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 141-160 av 3459 treff.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2019

  02.01.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og sjanser for gjennomslag.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 6-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (06-18) kan du blant annet lese om at klimautfordringene er en jobb for Europas kommuner og regioner, ny melding om å styrke nærhetsprinsippet, sosial boligbygging, kunstig intelligens, EUs byprogrammer, fjerning av ulovlig innhold på nett og at lokalpolitikere i hele EØS-området diskuterer beskyttelse av varslere. I tillegg til saker om pepperkakene, juletrærne og julekakenes europeiske dimensjon selvfølgelig.

 • Brexit: Beredskap på finansmarkedsområdet – oppfølging av Kommisjonsvedtak

  20.12.2018 Nyhet Finansdepartementet

  I en nyhetsmelding 16. november 2018 uttalte Finansdepartementet at hvis EU treffer tiltak på finansmarkedsområdet for å avhjelpe brexit uten en overgangsordning, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge for norske aktører.

 • Økonominytt 10/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU. Blant annet kan du lese om status for pågående regelverkssaker på finansområdet, høstens arbeid i eurogruppen, arbeidet med skattesaker i ECOFIN og status for EUs budsjett for 2019.

 • Enighet mellom Norge og Storbritannia om en avtale i forbindelse med brexit

  20.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia er enige om å videreføre rettigheter for norske borgere som bor i Storbritannia og britiske borgere som bor i Norge. Etter brexit vil nordmenn som bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, få beholde de rettighetene de har i dag.

 • Undertegning av avtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia om ordninger som følge av at Storbritannia trer ut av EU, EØS-avtalen og andre avtaler gjeldende mellom Storbritannia og EØS/Efta-statene i kraft av Storbritannias medlemskap i EU

  20.12.2018 Kongeleg resolusjon Utenriksdepartementet

 • Antatt EØS-relevant EU-regelverk: Halvårlig informasjon til Stortinget - desember 2018

  19.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversikt over foreslåtte rettsakter, utkast til rettsakter og vedtatte rettsakter i EU som antas å ha EØS-relevans.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2018)

  19.12.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport og e-kom i EUs organer.

 • Konsekvenser av Brexit i Norge

  14.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Storbritannia trer ut av EU 29. mars 2019. Det er ennå ikke sikkert om eller hvordan uttredenen vil bli regulert. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å informere om enkelte konsekvenser som er viktig å være klar over ved en eventuell Brexit uten avtale.

 • Enighet om kvoteavtale med EU for 2019 – Norges fiskerisamarbeid med EU

  14.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  12. desember i år inngikk Norge og EU avtaler for fiskeriene i Nordsjøen og Skagerrak for 2019. De bilaterale avtalene mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. I tillegg åpner avtalene for kvotebytte og fiskeriadgang i hverandres farvann.

 • Ministermøte om afrikansk svinepest og utbredelse av villsvin

  14.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud deltar på ministermøte i Brussel om afrikansk svinepest og utbredelsen av villsvin i morgen onsdag 19. desember. Ministrene skal diskutere utfordringene knyttet til afrikansk svinepest og utbredelsen av villsvin, og hvordan man kan effektivisere beredskapen i EU på dette området. Det er EU-kommisjonen som inviterer til ministermøte.

 • Freiberg møter EUs klima- og energikommissær i Brussel

  13.12.2018 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete til eit energidialogmøte i Brussel 5. februar 2019.

 • Regjeringen vil arbeide for å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene

  12.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika.

 • EUs medlemsland mener forholdet til Norge er utmerket

  12.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs medlemsland har vedtatt konklusjoner om forholdet til vesteuropeiske land som ikke er EU-medlemmer.

 • Norge støtter Danmark i sak om familiegjenforening i menneskerettighetssak

  12.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  På oppfordring fra Danmark har regjeringen anmodet Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) om å få intervenere som tredjepart i saken M.A. mot Danmark. Anmodningen er i tråd med Norges ønske om å øve innflytelse på internasjonal rettsutvikling og opprettholde statenes handlingsrom i prinsipielle spørsmål på flukt- og migrasjonsområdet.

 • Høyring: Vil sikre forbrukarar reduserte prisar for internasjonale samtalar og SMS

  11.12.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Ei ny forordning frå EU gjer at det vil bli innført maksimalprisregulering av internasjonale samtalar og SMS frå 15. mai 2019. Det er ikkje krav om at Noreg tar inn pristaket før forordninga er formelt innlemma i EØS-avtalen. - Av omsyn til norske forbrukarar foreslår departementet at tilsvarande maksimalpriser skal gjelde i Noreg frå same tidspunkt som dei vil gjelde i EU. Vi set difor fart på dette arbeidet allereie no, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2018

  05.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2018 (pr. 5. desember).

 • Frontex, retur og radikalisering i Brussel

  04.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Torsdag 6. desember møtes EUs innenriksministre til rådsmøte i Brussel. Statssekretær Torkil Åmland (FrP) deltar fra Norge når EU- og Schengen-landene diskuterer aktuelle saker på justis- og innenriksfeltet.

 • Utenriksministeren på politiske konsultasjoner i Bucuresti

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Romania overtar formannskapet i EU fra 1. januar 2019. For Norge er det viktig å ha en tett dialog med formannskapene. Vi setter derfor stor pris på at Romania vil fortsette tradisjonen med å invitere oss med på uformelle ministermøter i EU, sier Eriksen Søreide.

 • Europakommisjonen går inn for klimanøytralt EU innen 2050

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  28. november presenterte Europakommisjonen en langsiktig visjon for en moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi innen 2050.

Til toppen