Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 161-180 av 1096 treff.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 11.-14. desember

  Rapport fra Eli Jonsvik, forsvarsråd Erik Breidlid, finansråd Bjarne Stakkestad og råd for helse- og mattrygghet Maren Ringstad Widme.

  18.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet avholdt plenumssesjon 11.-14. desember.

 • Ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

  18.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Foreløpig avtale i 18. time i trilogforhandlinger om ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2017

  18.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2017 (pr. 15. desember).

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 15. desember 2017

  13.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. desember 2017.

 • Økonominytt nr. 12/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  27.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese rapportene fra Eurogruppens og ECOFINs møter i november.                                         Du finner også artikler om enigheten om EUs budsjett for 2018, Kommisjonens høstprognose, finansmarkedssaker, samt Kommisjonens forslag til første trinn i overgangen til det «Endelige MVA».

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (7/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  24.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Hovedsak i Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 7-2017 er EU-initiativ og virkemidler for smarte løsninger i kommunene. Ellers kan du bl.a. lese om EUs reviderte verktøykasse for kvalitet i offentlig administrasjon og ny melding om ytre regioner.

 • Europakommisjonen la fram melding om utdanning og kultur 14. november

  Rapport fra EU-delegasjonens utdanningsråd Ragnhild Skålid.

  16.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Dokumentet er et bidrag fra Europakommisjonen til stats- og regjeringssjefenes diskusjoner under Social Summit i Gøteborg 17. november, der utdanning og kultur står på dagsorden under lunsjen.

 • Økonominytt 11/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  03.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om at den økonomiske utviklingen i EU har styrket seg ytterligere den siste tiden. På ECOFINs agenda 10. oktober stod klimafinansiering og andre saker.

 • Prop. 4 S (2017–2018) - Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

  03.11.2017 Proposisjon Utenriksdepartementet

  EUs tredje energimarkedspakke inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til å harmonisere betingelsene for handel i EUs indre energimarked.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 27. oktober 2017

  27.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. oktober 2017.

 • EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til muligheter

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  26.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til nye muligheter for teknologisk utvikling og økonomisk vekst for Europa.

 • Arbeide i Europa

  19.10.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som norsk EØS-borger kan du i utgangspunktet søke alle stillinger som lyses ut i et EØS-land. Unntaket kan være at det stilles bestemte krav til språkkunnskaper, eller spesielle stillinger i det offentlige. De samme betingelsene skal ellers gjelde for deg som for de andre borgerne i landet.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (6/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  16.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets sjette utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at EU med et nytt verktøy byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser. I tillegg har EU lagt fram en melding om grensehindringer - hvor de peker på mulige løsninger. Ikke gå glipp av en klassiker for nye lesere: søppel er fremdeles ikke søppel, og rammene for kommunal avfallshåndtering legges også i Brussel.

 • Økonominytt 10/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  09.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

 • Økonominytt 9/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  29.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonspresident Jean Claude Junckers ambisiøse planer. Han vil opprette ny finansministerstilling og raskt innlemme alle EU-land i eurosamarbeidet.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 22. september 2017

  15.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 22. september 2017.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (5/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  04.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets femte utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at Europakommisjonen varsler reform av investeringspolitikken i byer og regioner. Norske fylker gjør det bedre på innovasjonsmålingene, men det må ikke bli noen sovepute fordi EU varsler fullt trykk på smart spesialisering i Europas regioner. I disse høst-tider inneholder brevet også en påminnelse at det ikke bare er nordmenn som ferdes i fjellet.

 • Prop. 166 S (2016–2017) - Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)

  01.09.2017 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Stortinget bes i denne proposisjonen om å samtykke i at Norge godtar direktiv 2017/853 (endringsdirektivet). Direktivet endrer direktiv 91/477/EØF (våpendirektivet) om kontroll av erverv og besittelse av våpen. Norge er allerede bundet av våpendirektivet. Endringsdirektivet anses for Norge å være en videreutvikling av Schengen-regelverket. Formålet med endringsdirektivet er å bedre våpenkontrollen for å forhindre misbruk av våpen og kriminelle handlinger.

 • Fakta om Estland og EØS-midlene

  11.08.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Estland har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Forskning og innovasjon er viktige samarbeidsområder.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 8/2017

  01.08.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om at den solide økonomiske utviklingen i EU fortsetter og om Kommisjonens refleksjonsnotat om EUs fremtidige finanser.