Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 161-180 av 3449 treff.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål 8. november

  08.11.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 8. november 2018.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

 • Økonominytt 9/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  07.11.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU.  Blant annet kan du lese om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2019, samt deres nye forslag for å styrke tilsynet på hvitvaskingsområdet. I tillegg pågår det flere diskusjoner om skatt og digital økonomi, og det er oppnådd politisk enighet i flere merverdiavgiftssaker.

 • Statnetts høstkonferanse 2018: Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring

  06.11.2018 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget under Statnetts høstkonferanse den 6. november 2018.

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg Statnetts høstkonferanse 2018

 • Europa og Afrika styrker migrasjonssamarbeidet

  05.11.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sammen med EU jobber Norge for å gjøre noe med årsakene til migrasjon fra Afrika til Europa. EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) er en viktig del av dette. Det afrikanske kontinentet får stadig mer plass på den europeiske agendaen - også som en økonomisk samarbeidspartner.

 • Prop. 10 LS (2018–2019) - Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

  02.11.2018 Proposisjon Kulturdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i åndsverkloven som gjennomfører forordning (EU) 2017/1128 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked (portabilitetsforordningen). Forordningen gir regler for å sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. Forbrukere som abonnerer på betalingstjenester som Viaplay, HBO Nordic og TV 2 Sumo mv. skal altså, når de for eksempel i forbindelse med forretningsreiser eller ferier oppholder seg i et annet EØS-land, få tilgang til det samme innholdet som de har i hjemlandet. I proposisjonen foreslås det også at Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme portabilitetsforordningen i EØS-avtalen. Departementet foreslår for øvrig enkelte lovtekniske endringer i åndsverkloven og andre lover.

 • Strømmetjenester og nett-TV på reise uten geoblokkering

  02.11.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet foreslår endringer i åndsverkloven som vil gjøre det mulig for norske forbrukere å se på sine favorittserier, også når man oppholder seg midlertidig i utlandet.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 5-2018

  31.10.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

 • Dale på uformelt EU-ministermøte om trafikksikkerheit og miljøvenleg transport

  30.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Samarbeid på tvers av landegrensene er viktig for å styrke trafikksikkerheita og realisere det grøne skiftet i transportsektoren. Dette må vi klare samstundes som vi legg til rette for betre framkome for folk og næringsliv. Noreg ligg heilt i front i arbeidet med trafikksikkerheit, og regjeringa har som ambisjon å halvere utsleppa frå transportsektoren innan 2030, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Økonominytt 8/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  30.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om rapportene fra juli-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt Europakommisjonens sommerprognose 2018.

 • Økonominytt 7/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  30.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om finansmarkedssakene som pågår i EU.

 • Slik vil EU gjøre transporten grønnere og sikrere

  29.10.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Grønn og sikker vegtransport er tema når europeiske ministre denne uken møtes i Østerrike. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen forteller hvordan EU forbereder nye regelverk for vegtransport.

 • Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv om engangsplast/fiskeriutstyr

  26.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 26. oktober

  26.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 26. oktober 2018.

 • Svar på spørsmål om EØS-avtalen og brexit

  24.10.2018 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om EØS/Efta-landenes og EUs forhandlinger med Storbritannia i forbindelse med brexit kan føre til en fragmentering i det indre marked og innebære en tilsidesettelse av EØS-avtalens grunnprinsipper om homogenitet og likebehandling.

 • Høring – Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG)

  17.10.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høring om Europakommisjonens forslag til ny rettsakt om Den europeiske grense- og kystvakt.

  Høringsfrist: 15.11.2018 Status: Under behandling

 • EU-konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer

  17.10.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer. Konsultasjonen er en del av arbeidet med å evaluere forordningen fra 2009. Konsultasjonsfrist er 10. desember.

 • Norsk høringsinnspill - EUs langsiktige lavutslippsstrategi

  15.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har avsluttet en offentlig høring knyttet til EUs langsiktige lavutslippsstrategi mot 2050. Høringsuttalelse fra norske myndigheter kan du lese her.

 • Økt innsats på Vest-Balkan

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Stabiliteten på Vest-Balkan kan ikke tas for gitt. Sommeren og høsten har vist at det fortsatt er behov for internasjonal støtte og oppmerksomhet i denne regionen. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til Vest-Balkan med om lag 55 millioner kroner, til i overkant av 374 millioner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Protokoll om endring av Europarådets personvernkonvensjon

  05.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge inngår protokoll som endrer Europarådets personvernkonvensjon nr. 108 av 1981.

 • Endringar i lov og forskrift som følge av Brexit

  04.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag til lov- og forskriftsendringar som ein følge av at Storbritannia går ut av EU.

Til toppen