Muligheter for norsk næringsliv

EØS-midlene

Grønn næringsutvikling og innovasjon er et nytt satsingsområde under EØS-midlene. Det er satt av i underkant av 800 millioner kroner, og satsingen åpner muligheter for norsk næringsliv.

Grønn næringsutvikling og innovasjon er et nytt satsingsområde under EØS-midlene. Det er satt av i underkant av 800 milllioner kroner, og satsingen åpner muligheter for norsk næringsliv.

Det åpnes for å gi støtte til innovative miljøprosjekter, grønt entreprenørskap og bidrag til å utvikle og kommersialisere ny miljøteknologi.

Det er bedrifter og andre institusjoner i mottakerlandene som formelt kan søke om støtte. Men prosjekter med norske partnere kommer til å bli prioritert. Innovasjon Norge har bred erfaring med å utvikle tiltak for næringslivet og er en sentral samarbeidspartner sammen med NHO for å engasjere norsk næringsliv i prosjekter.

EØS-midlene til grønn innovasjon kommer til å bli utlyst i løpet av 2012 og 2013.

I midten av april samlet omlag 180 deltakere seg til konferanse i Oslo for å få informasjon om programmet. Norske bedrifter var godt representert. Gjennom separate nettverksmøter fikk de anledning til å knytte kontakter med representanter fra de sju landene som har valgt å satse på grønn innovasjon: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

Det blir regionale informasjonsseminarer til høsten.

 

3 på konferansen

 

Jens Måge, direktør forretningsutvikling Biowaz, Soknedal

Hvorfor meldte du deg på konferansen?
– For å få avklart detaljer rundt støtteprogrammet og bygge relevant nettverk.
Hva har du fått ut av den?
– Praktiske avklaringer og flere nyttige nye kontakter.
Hvilke muligheter for samarbeid ser du?
– Vi var allerede i gang med å vurdere prosjekter i Baltikum og Polen. EØS-midlene gjør at vi øker innsatsen og at nye prosjekter vil kunne realiseres relativt raskt pga gunstig finansiering.
Hvilke av landene er mest interessante for deg og din bedrift?
– Litauen peker seg ut som det mest interessante for oss.

 
Foto: Biowaz


Andrei Orban, president Environ Association, Romania
 

Hvorfor deltok du på konferansen?
– I Romania anser vi Norge for å ligge langt fremme innen avansert miljøteknologi. Dette var en god mulighet til å knytte kontakter.
Hva har du fått ut av konferansen?
– Det var svært nyttig og godt organisert. Jeg fikk knyttet kontakter både med myndigheter og bedrifter, utvekslet erfaringer og utforsket muligheter for samarbeid.
Hva slags mulig samarbeid ser du for den mellom Norge og Romania innen grønn innovasjon?
– Det er mange muligheter. Kunnskapsoverføring står sentralt. Innenfor mitt fagfelt har vi mye å lære av å introdusere nye effektive og miljøvennlige metoder for eksempel innen resirkulering og avfallshåndtering.
Etablerte du kontakter med potensielle samarbeidspartnere under konferansen?
– Gjennom et tett og interaktivt program fikk jeg mulighet til å komme i kontakt med en rekke potensielle partnere. Jeg er overbevist om at EØS-midlene vil bidra til å styrke samarbeidet mellom Romania og Norge. 

 
Foto: Environ


Robert B Jacobsen, direktør SAGAsystem, Godvik

Hvorfor meldte du deg på konferansen?
– SAGAsystem ble invitert da vi er en ledende aktør innen grønn teknologi og innehar et unikt patent innen kjøreatferd i transport- og kollektivsektoren.
Hva har du fått ut av den?
– Det er meget nyttig og høre om planene til de respektive landene fremover og hvor fokus ligger på utvikling og samarbeid med norske partnere. Jeg møtte en rekke personer som vi konkret vil følge opp og som vi har stor tro på vil gi resultater.
Hvilke muligheter for samarbeid ser du?
– Gjennom EØS-midlene er det et meget stort potensial for å finne de rette partnere i de aktuelle landene. Dette er avgjørende for en suksessfull etablering for en norsk bedrift eller et norsk produkt.
Hvilke av landene er mest interessante for deg og din bedrift?
– Det som er mest aktuelt på kort sikt er nok Litauen, Latvia og Estland.

Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

 

Til toppen