Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dette er nordmennene på innsiden av EU-systemet

Til tross for at Norge ikke er medlem av EU har vi flere stemmer på innsiden av EUs institusjoner. De er Norges nasjonale eksperter.

Aspaker mellom to nasjonale eksperter.
Bodil Agasøster (t.h) starter som ny nasjonal ekspert mandag 17. oktober. Under European Week of Regions and Cities 10. oktober møtte hun EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker (i midten), nasjonal ekspert Geir Ottestad (t.v) og de andre norske nasjonale ekspertene. Foto: Ane Lunde, UD

– Ikke alle i Europakommisjonen kjenner til hva EØS-avtalen innebærer eller  vet hvordan Norge samarbeider med EU, sier Bodil Agasøster, daglig leder for Sørlandets Europakontor.

Mandag skifter hun jobb og blir en av de nye nasjonale ekspertene for Norge i Europakommisjonen. Hun blir dermed en av Norges få muligheter til å løfte fram norske perspektiver i EUs interne arbeidsgrupper. 

– Det blir kjempespennende. Jeg liker veldig godt mobilisering og nettverksarbeid, men nå skal det blir spennende å også jobbe med politikkutvikling og å kunne gå mer i dybden av saker, sier Agasøster om jobbskiftet.

Hva gjør en nasjonal ekspert?

Det er EØS-avtalen som gir Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen på lik linje med EUs medlemsland.

Norge har for tiden rundt 40 nasjonale eksperter som er utlånt fra norske offentlige institusjoner til EUs institusjoner. Disse skal bidra med norsk fagkunnskap inn i EUs arbeid.

– Kommisjonen er avhengig av å få inn kunnskap om medlemslandenes ønsker, behov og politiske mål. Selv om Norge ikke er et medlemsland fungerer de norske ekspertene som vanlige funksjonær i de forskjellige generaldirektoratene i Kommisjonen, sier Geir Ottestad, nasjonal ekspert fra Kunnskapsdepartementet.

Ekspertene er tilknyttet de forskjellige generaldirektoratene på bakgrunn av sin ekspertise på områder som klima, energi, arbeid og inkludering, samt kommunikasjon og teknologi.

Ottestad har i halvannet år sittet som nasjonal ekspert i generaldirektoratet for utdanning og kultur (DG Education and Culture), hvor han har arbeidet med bakgrunnsanalyse og koordinering av forskning.

Tar for seg de store EU-spørsmålene

– Det beste er at jeg får jobbe med de store EU-spørsmålene knyttet til utdanning. Det er også interessant å jobbe i et DG som ikke har lovgivende myndighet. Det gjør det litt mer utfordrende, og vi må derfor bruke ulike virkemidler for å engasjere medlemslandene i en diskusjon om hvordan vi skal bygge opp kunnskap om utdanning i Europa.

Som utsendt fra Kunnskapsdepartementet skal også Agasøster arbeide i DG Education and Culture. Der skal hun jobbe med internasjonalisering av høyere utdanning, gjennom EUs utdanningsprogrammer og øvrige samarbeid med resten av verden på feltet.

– Det er gjort mye viktig arbeid på dette området de siste årene som jeg håper å kunne bygge videre på med min bakgrunn fra regionskontoret, sier Agasøster.

Se den fullstendige listen over norske nasjonale eksperter på Efta sine nettsider.

På innsiden av EU-systemet

De nasjonale ekspertene er spesielt viktige for Norge med tanke på tidlig informering og mobilisering av de norske departementene i EUs politiske prosesser.

– De nasjonale ekspertene er viktige nettopp fordi vi er på innsiden og jobber med grunnlagsarbeidet for ny politikk- og regelverksutvikling i Kommisjonen. Det gjør at vi får viktig informasjon tidlig i politiske prosesser som vi kan rapportere hjem, slik at Norge kan være tidlig ute med å påvirke, sier Ottestad.

Dette var også noe EØS- og EU minister Elisabeth Vik Aspaker la vekt på da hun 10. oktober møtte de nasjonale ekspertene under European Week of Regions and Cities i Brussel.

– De nasjonale ekspertene er med der det skjer, får informasjon og kan gi innsikt i hvordan Kommisjonen arbeider. De kan også vurdere hvilke av Kommisjonens prioriteringer som er særlig viktige for Norge på et tidlig tidspunkt i prosessene, sa Aspaker.

Aspaker på talerstolen.

Hun oppfordret videre de nasjonale ekspertene til å ta en aktiv rolle i dialogen med EU. 

– De nasjonale ekspertene kan løfte fram norske perspektiver i Kommisjonens interne arbeidsgrupper, og bidra til å øke norsk synlighet i EU ved å vise til god praksis i Norge på sitt fagfelt.

Les også om arbeidet til andre norske nasjonale eksperter:

Martin Blom jobber med europeisk forsvarsindustri.

Mariann Klingberg har tilbudt ungdom frivillig arbeid gjennom programmet Aktiv ungdom.

Kristine Aaland fulgte klimaforhandlingene frem mot Paris.

 

Sjekk også ut Clenads tipshefte for nasjonale eksperter.

Til toppen