De har jobbet fem måneder på innsiden av EU – nå vender de hjem til Norge

Til vanlig jobber Erica Møystad Michelet som skattejurist for Skatteetaten, mens Ann Kristin Hahnsson er juridisk rådgiver i UDI. De siste fem månedene har de fått jobbe på innsiden av Europakommisjonen i Brussel.

Erica Møystad Michelet og Ann Kristin Hahnsson er begge utdannet jurister. Det siste halvåret har de fått bryne seg på spennende arbeidsoppgaver i Brussel. Foto: Sara Svanemyr.

– Jeg har ikke angret et sekund på at jeg dro hit, forteller Ann Kristin Hahnsson.

De siste fem månedene har hun vært en av dem som har fått muligheten til å hospitere på innsiden av Europakommisjonens dører i Brussel. Arbeidsdagene har hun tilbrakt i EUs generaldirektorat for migrasjon og innenrikssaker.

– Det er umulig å beskrive en vanlig arbeidsdag her. Ingen dager er like og man kan aldri med sikkerhet forutsi hva som kommer til å skje. Jeg har blitt kastet ut i spennende arbeidsoppgaver fra første stund, sier 30-åringen fra Oslo.

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å sende nasjonale eksperter, utlånt fra nasjonale forvaltninger til EUs institusjoner, på lik linje med EUs medlemsland. I tillegg til de nasjonale ekspertene, som kan tilbringe inntil fire år i Brussel, har Norge anledning til å sende hospitanter til Europakommisjonen. De omtales på engelsk som National Experts in Professional Training, på stammespråket forkortet til NEPT.

– Halvåret som NEPT har vært intenst og svært lærerikt, sier Erica Møystad Michelet.

Hun har jobbet i Europakommisjonens generalsekretariat hvor hun, som Policy Officer, blant annet har fått bryne seg på implementeringen av EU-lovgivning, og vært med på å sørge for at EU-landene implementerer og overholder regelverket på en god og riktig måte.

Michelet forteller at det har vært en spesielt spennende tid å jobbe på innsiden av EU. Med brexit i vente har hun opplevd større interesse for EØS-avtalen enn tidligere.

– Jeg har dratt nytte av mine kunnskaper om EØS. Som jurist har det vært spennende å få dele mine kunnskaper på dette området.

Se også: Dette er nordmennene på innsiden av EU-systemet.

Blir hørt

Hahnsson og Michelet har fått tilgang til ulike deler av EU-systemet, men felles for dem begge er oppfatningen av å ha innflytelse.

– Jeg sitter igjen med opplevelsen av at mine meninger har blitt hørt og er overrasket over hvor faglig inkludert vi har blitt. Kommisjonen har aktivt vært ute etter våre meninger, sier Michelet.

– Jeg har blitt inkludert i mye mer enn jeg turte å drømme om, legger Hahnsson til.

Hun har blant annet fått være med i prosessen med å utarbeide et forslag til et nytt Dublin-regelverk. Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Den bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle asylsøkeres søknad om beskyttelse.

– Det er noe av det mest interessante og minneverdige jeg har fått være med på. Det hadde vært utrolig kult å kunne se på regelverket i ettertid og si at “den setningen der er min”.

Les mer: Fulgte klimaforhandlingene frem mot Paris.

Får bidra på detaljnivå


At nordmennene har hatt innflytelse på Europakommisjonens arbeid er det ingen tvil om. Michelet forteller at en av hennes mest minnerike opplevelser var da hun fikk kjenne Europas maktsenter på kloss hold.

– I arbeidet med et policy-dokument fikk jeg være med i prosessen fra start til slutt, helt ned på detaljnivå. Prosessen innebar møter i toppetasjen i Berlaymontbygningen med kommisjonspresidentens kabinett. Å få gå i de samme korridorene som Jean-Claude Juncker vil jeg aldri glemme.

Hovedinngangen til Berlaymont-bygget. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Tar med seg nye perspektiver hjem


Når de nå pakker sammen sakene og vender hjem til Norge tar de med seg verdifulle erfaringer i bagasjen.

– Vi reiser hjem med ny kompetanse og et større overordnet perspektiv som vi vil få bruk for hjemme, forteller Hahnsson.

Hospitantordningen er ifølge de to juristenen en fantastisk mulighet man har som ansatt i staten og de oppfordrer andre til å søke dersom sjansen byr seg. Avslutningsvis har de en oppfordring til de der hjemme:

– Vi som NEPT'er og nasjonale eksperter er en av Norges viktigste kanaler inn i EU-systemet. Bruk oss og den kompetansen vi har tilegnet oss mens vi har vært her til å styrke Norges påvirkningskraft i EU.

Mer informasjon om nasjonale eksperter finner du her.