Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midlene: Årsrapport 2017-2018

Millioner av mennesker har blitt berørt av EØS-midlene. Over en femårsperiode har Norge, Island og Liechtenstein bidratt med €1.8 billion til gjennomføringen av om lag 150 programmer i 16 land.

Målet med innsatsen er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, og samtidig styrke forholdet til mottakerlandene.

- EØS-midlene er en arena hvor vi kan lære av hverandre hver eneste dag. Dette er ikke en-veis prosess. Gjennom partnerskap kan vi lære om hverandre, men også av hverandre. Samarbeid er helt i kjernen av EØS-midlene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Søreide Eriksen, og kolleger fra Island og Liechtenstein presenterer årsrapporten, som har fått navnet Bridging Europe. Her møter vi menneskene bak prosjektene, og ser hvordan EØS-midlene bidrar til å takle noen av de store utfordringene i Europa i dag.

- Vi vil med denne rapporten presentere det virkelige effekten av EØS-midlene på tvers av Europa. Jeg er stolt over at vi ved å jobbe sammen, har skapt positive resultater for mange europeere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

20 norske fagetater har deltatt i gjennomføringen av programmene og bidratt til å rekruttere norske partnere til prosjekter. Om lag hvert femte prosjekt har hatt en norsk partner, og alle norske fylker har deltatt.

Noen nøkkelresultater:

I flere av landene som mottar støtte, er sivilt samfunn under press. I disse landene utgjør EØS-midlene ofte hovedfinansieringskilden. Gjennom EØS-midlene har over 1000 organisasjoner fått støtte til å fremme demokrati og menneskerettigheter. K-Monitor er en av disse, og den ungarske organisasjonen bekjemper korrupsjon med ny teknologi.

K-monitor er en ungarks menneskerettighetsorganisasjon som bruker ny teknologi for å fremme menneskerettigheter og demokrati.
Aktivistene på K-Monitor har travle dager. Foto: EEA and Norway Grants

Effekten av klimaendringer er dramatisk mange steder. EØS-midlene har bidratt til nærmere 40 strategier for klimatilpasning på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan. I kapittelet Energi og klima kan du lære mer om hvilken effekt klimaendringer har på Europa, og hvordan vi bidrar til å minske effekten.

Norsk støtte til justissektoren har bidratt til at blant annet Eliska kan bygge opp livet sitt etter et opphold i fengsel. Kvinnefengselet hun sonet i er ett av flere fenglser som har mottatt EØS-midler. Støtten går til tiltak som rettighetsarbeid, kapasitetsbygging, opplæring, samarbeid og gjensidig læring.

Årets rapport er helt digital. Hensikten er å ha informasjonen lett tilgjengelig og gjort levende ved hjelp av videoer, bilder og grafiske fremstillinger.

 

Til toppen