Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det tyske formannskapets EU-prioriteringer

1. juli overtar Tyskland formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Gjenreising etter covid-19, klima, digitalisering, rettsstatsprinsipper og Europas rolle i verden er blant formannskapets hovedprioriteringer.

Tyskland skal lede formannskapet i den Rådet for Den europeiske union de neste seks månedene. Foto: Oda Oldertrøen

Formannskapet i Rådet går på rundgang mellom medlemsstatene i EU og har en varighet på seks måneder. Det er trettende gangen Tyskland leder formannskapet. Sist gang var i 2007.

Formannskapet forbereder EUs ministermøter og er Rådets representant i samarbeidet med Europakommisjonen og Europaparlamentet. Norge deltar på deler av EUs justis- og innenriksmøter på grunn av Schengen-samarbeidet, og inviteres også til en rekke uformelle ministermøter i formannskapslandet.

«Tyskland ønsker å være en pådriver og banebryter under sitt formannskap i Rådet. Vår oppgave vil være å bygge broer og finne løsninger som vil komme alle i Europa til gode», sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas under en tale 1. juli.

Tyskland overtar formannskapet etter Kroatia.

Sammen for Europas gjenreising

Mottoet for Tysklands formannskap er: «Together for Europe’s recovery». I et strategisk program presenteres de nasjonale prioriteringene for Tysklands formannskap.

I programmet trekkes gjenreising etter covid-19, klimabeskyttelse, digitalisering og europeisk suverenitet fram som utfordringer Europa står overfor.

Programmet har seks overordnede prinsipper:

  • «Overcoming the COVID-19 pandemic permanently, as well as the economic recovery» - Å overvinne koronavirus-pandemien, og å sikre økonomisk gjenreising
  • «A stronger and more innovative Europe» - Et sterkere og mer innovativt Europa
  • «A fair Europe» - Et rettferdig Europa
  • «A sustainable Europe» - Et bærekraftig Europa
  • «A Europe of security and common values» - Et Europa basert på sikkerhet og felles verdier
  • «A strong Europe in the world» - Et sterkt Europa i verden

Saker som blir sentrale for det Tyske formannskapet er vedtak av EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2021-2027 og gjenreisingspakken Next Generation EU, ny avtale med Storbritannia etter overgangsordningen 31. desember 2020, gjennomføringen av European Green Deal og forslag til en ny migrasjons- og asylpakt.

I en videokonferanse tidligere i juni kunne Tysklands ambassadør til EU, Michael Clauss fortelle at perioden vil deles inn i tre faser der langtidsbudsjettet og gjenreisingspakken får hovedprioritet i juli og august, avtalen med Storbritannia i september og oktober, og European Green Deal og rammer for en ny migrasjons- og asylpakt i november og desember.

Trio presidency

Tyskland, Portugal og Slovenia har også dannet et såkalt ‘trio presidency’. Programmet skal sikre en flytende overgang fra det ene formannskapet til det andre, og være et bidrag til en sammenhengende europeisk agenda for de neste 18 månedene.

Les mer om prioriteringene deres her.