Europas regioner i fokus

Hvert år går den såkalte European Week of Regions and Cities av stabelen i Brussel, men i år er det annerledes. Arrangementet har, som så mange andre, gått over til et digitalt format, uten at det påvirker hverken størrelse eller betydning.

I 2020, under arrangements 18. utgave er EUs største begivenhet for regionalt samarbeid forlenget fra en uke til tre. I det nye formatet har hver uke et overordnet tema i tråd med EUs satsingsområder; empowering citizen, cohesion & cooperation og green Europe.

- Hvert av de tre temaene fungerer som overordnede bolker med flere workshopper og arrangementer som foregår under dem, forteller Odd Godal, regional- og kommunalråd ved Norges delegasjon til EU. Men innenfor de tre temaene så er det stor variasjon, alt fra arktiske spørsmål til samhørighetspolitikken i det enkelte medlemsland, fortsetter han.

- Utvidelsen av regions-uka fra en til tre reflekterer arrangementets tidligere suksess, men og en vilje til å sette regionene i sentrum, ifølge Godal. Omtrent en tredjedel av EUs budsjett brukes på regionalpolitikk, og det gjør feltet til en svært viktig del av det europeiske samarbeidet. EUs regionalpolitikk er knyttet opp mot innføringen av det indre marked i sin tid, sier Godal.

Innenfor rammen av EUs regionalpolitikk eller samhørighetspolitikk, brukes det også midler på å fremme samarbeid over landegrensene, via for eksempel Interreg-samarbeidet. Regionalpolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men Norge deltar imidlertid i Interreg-samarbeidet.

Fra Oslo til Hamburg

Norsk tilstedeværelse under EUs regionsuke er heller en regel enn et unntak, slik er det i år og.  Et eksempel er en workshop kalt «Cooperation as a learning experience» som har fokus på læring gjennom samarbeid. Workshopen har utgangspunkt i det tidligere nevnte Interreg Sverige-Norge programmet. Interreg Sverige-Norge, er et grenseregionalt samarbeid som strekker seg fra Steinkjer i nord til Karlstad i sør.

Et annet eksempel på norsk deltagelse er en workshop med utgangspunkt i STRING-regionen kalt «A Green Northern European megaregion». STRING-regionen strekker seg fra Oslo i den ene enden og til Hamburg i den andre. STRING-regionen ønsker å bli ledende på implementering av bærekraftig infrastruktur for å motvirke klimaendringer samtidig som livskvaliteten til innbyggerne forbedres. Målsetningen med workshopen er å diskutere en framtidig OECD-rapport om hvordan regionen kan nå denne målsetningen.

Les mer: Norges samarbeid med EU om by- og regionalpolitikk

Kvalitet og innovasjon innen regional utvikling

14. oktober utdeles Regiostars Awards som en del av European Week of Regions and Cities. Prisutdelingen går til et EU-finansiert prosjekt som demonstrerer kvalitet og innovasjon innen regional utvikling. De årlige vinnerne mottar mye oppmerksomhet og promoteres mye på europeisk nivå, og i år er norske aktører med som kandidater.

- Blue circular economy er navnet på en av kandidatene hvor NTNU er med som partner, forteller Odd Godal. Prosjektet har som mål å bidra til bærekraftige forretningsmuligheter innenfor resirkulering og gjenbruk av fiskenett.

Det er nemlig estimert at åtte millioner tonn plast havner i havene hvert år. Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet. I tillegg til miljø- og oppryddingskostnader, anslår prosjektet at marint plastavfall har en økonomisk skade på nesten 12 milliarder euro per år. Prosjektet, med norsk deltakelse, har som mål å endre dette.