Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grønt skifte toppsak under europeisk skipsfartsuke

Norske og europeiske aktører diskuterte klima, konkurransekraft og European Green Deal under European Shipping Week i Brussel 17.-20. februar.

Fra paneldebatten under konferansen
Shipping og klima var tema under paneldiskusjonen hvor presidenten i Norges Rederiforbund Lasse Kristoffersen deltok, sammen med blant annet Magda Kopczynska fra Europakommisjonen og Jytte Guteland fra Europaparlamentet. Foto: Maren Søvre Haukeland/Norges delegasjon til EU

− EU er den viktigste premissgiveren på klima akkurat nå. Vi er nødt til å både samarbeide med og støtte EU, samtidig som vi må utfordre EU på de områdene som vi mener de ikke velger riktige løsninger på, sier president i Norges Rederiforbund Lasse Kristoffersen.

Kristoffersen deltok på konferansen ESW 2020 Flagship Conference 20. februar. Konferansen avsluttet den europeiske skipsfartsuken som samler den maritime industrien og politikere i Brussel. I år hadde skipsfartsuken et spesielt fokus på European Green Deal, som er EUs ambisiøse pakke med tiltak som skal gjøre en bærekraftig grønn omstilling mulig i Europa.

Europakommisjonen er ambisiøs

Kabinettsjef for Europakommisjonens visepresident Frans Timmermans, Diederik Samsom, holdt åpningstale og var opptatt av at EU gjennom European Green Deal skal vise lederskap i arbeidet for bærekraftig skipsfart.

− Lederskapet er bare vellykket hvis vi jobber sammen. Derfor er vi veldig opptatt av å samarbeide med FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) for å skape en global fremtid for bærekraftig skipsfart, sier Samsom.

Samsom ser lyst på utviklingen og mener det er mye å være optimistisk over i tiden fremover.

− Det som gjør meg mest optimistisk er faktisk ikke fremgangen i teknologi. Det er den neste generasjonen, ungdommer, unge mennesker, som går ut i gatene og krever en renere fremtid som gjør meg mest optimistisk, sa kabinettsjefen.

Globale løsninger

Den maritime næringen står i dag ovenfor et skifte hvor omstillingstakten må økes betydelig for å kunne innfri klimaambisjonene. Bakgrunnen for omstillingen er IMOs ambisjon om å halvere utslippene fra internasjonal skipsfart innen 2050. I tillegg ønsker EU å innføre ytterligere tiltak.

Europa er en stormakt på havet og forvalter i dag ca. 40 prosent av verdens flåte. Det betyr også at Europa er ansvarlig for å få ned utslippene. Rederiforbundet deler EUs utålmodighet for bedre klimaløsninger, og mener at verden trenger et EU med European Green Deal.

−  Vi støtter EUs offensive politikk. Men dersom vi skal klare å løse klimaproblemene må EU få til reguleringer som ikke går på bekostning av det vi kan få til globalt, sier Kristoffersen. 

Ny stortingsmelding til høsten

Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I handlingsplan for grønn skipsfart presiserer regjeringen at Norge skal gripe fatt i de mulighetene det grønne skiftet bærer med seg. Det innebærer å sørge for vekstmuligheter for norsk økonomi og legge til rette for norsk eksport av miljøvennlige løsninger.

I det videre arbeidet med bærekraftig verdiskapning vil Regjeringen legge frem en stortingsmelding om maritim næring. Stortingsmeldingen er ventet lagt frem i løpet av høsten.

Fakta

  • Maritim næring er Norges nest største eksportnæring etter olje og gass.
  • I 2018 sysselsatte næringen rundt 85 000 personer og stod for 8 prosent av verdiskapningen i Norge (tall fra Maritim Verdiskapningsbok, Menon Economics).
  • IMO-avtalen, som Norge har vært med på å forme, fastslår at den internasjonale skipsfarten skal halvere CO2 utslipp innen 2050.
  • I Granavolden-plattformen satt Regjeringen en ambisjon om å halvere CO2 utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030.