Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 5-2018

Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 5-2018 kan du bl.a. lese om at din kommune kan dra nytte av at EU og OECD samarbeider om innovasjon i offentlig sektor, at Larvik er med å lage mal for anskaffelsesplaner for Europas byer, og om hvordan satsingen på kunstig intelligens angår de tjenestene som du bruker.

I tillegg inneholder nyhetsbrevet som vanlig omtale av fremlagte strategier, aktuelle saker på IKT-området, oppdatering av regionenes arbeid med smart spesialisering for næringsfremme, status for arbeidet med nye EU-programmer, lest siden sist og kalender over kommende arrangementer i EU med relevans for kommunesektoren.

Les nyhetsbrevet her.