Rapporter fra EU-delegasjonen 2018

2018

 • Vil modernisere EUs samhørighetspolitikk

  Rapport fra kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen, EU-delegasjonen

  12. april ble EUs samhørighetspolitikk diskutert i Rådet for allmenne saker (GAC - cohesion). Her er konklusjonene fra kommunal- og regionalråd ved EU-delegasjonens rapport fra møtet.

 • Økonominytt 3/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I påskenummeret av Økonominytt kan du lese om mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (2/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

 • Økonominytt 2/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN samt om arbeidet med EUs neste langtidsbudsjett for 2021-2027. Kommisjonens vinterprognose er også presentert.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (1/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 1. 2018 kan du bl.a. lese om hvilke investeringer EU's Arctic Stakeholder Forum mener bør gjøres i Arktis, nye hjelpemidler for å oppfylle personvernforordningen, det nye direktivet som skal sikre rent drikkevann og månedens hovedsak: digitale verktøy for økt medvirkning og lokaldemokrati.

 • Økonominytt 1/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I årets første nummer av Økonominytt kan du lese om januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, ny økonomisk statistikk og indikatorer samt aktuelle skattesaker og finansmarkedssaker.

 • Ny plaststrategi fra EU-kommisjonen

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  16. januar la EU-kommisjonen fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfalldirektiv.