Rapporter fra EU-delegasjonen 2018

2018

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (1/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 1. 2018 kan du bl.a. lese om hvilke investeringer EU's Arctic Stakeholder Forum mener bør gjøres i Arktis, nye hjelpemidler for å oppfylle personvernforordningen, det nye direktivet som skal sikre rent drikkevann og månedens hovedsak: digitale verktøy for økt medvirkning og lokaldemokrati.

 • Økonominytt 1/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I årets første nummer av Økonominytt kan du lese om januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, ny økonomisk statistikk og indikatorer samt aktuelle skattesaker og finansmarkedssaker.

 • Ny plaststrategi fra EU-kommisjonen

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  16. januar la EU-kommisjonen fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfalldirektiv.