Rapporter fra EU-delegasjonen 2017

2017

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mai 2017

  I dette nummeret av økonominytt kan du blant annet lese om de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN i april. Du kan også lese om BNP-utviklingen i EU for 1. kvartal 2017 og Europaparlamentets høring av kommissær Moscovici.

 • Europakommisjonens vårprognose 2017

  Europakommisjonen la 11. mai frem nye anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2016 - 2018. Anslagene viser marginalt bedre utsikter enn anslått i februar.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mai 2017

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I årets tredje utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om EUs nye politikk for rurale områder for årene som kommer. Du kan også lese mer om EU-samarbeidet Urban Agenda, og de tre norske byene som er valgt ut som nye partnere i arbeidet med å utvikle bærekraftige europeiske byer.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 3.-6. april 2017

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, april 2017

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese rapport fra mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN. Det er også en oppdatering på aktuelle finansmarkedssaker og midtveisgjennomgangen av EUs langtidsbudsjett.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mars 2017

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I nyeste utgave av nyhetsbrevet kan du lese om hva Juncker-kommisjonens melding om Europas fremtid sier om kommunal og regional sektor. Du kan også lese mer om hva EUs nye landbrukspolitikk vil bety for lokalsamfunnspolitikk og kvinnesatsing i rurale strøk, og få siste oppdatering på hva som skjer med sirkulærøkonomipakken akkurat nå.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13.-16. mars 2017

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

  EUs fremtid og 60-årsjubileum for Roma-traktaten var sentrale temaer da Europaparlamentet møttes til plenumssamling 13.-16. mars.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mars 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor blant annet Hellas sitt økonomiske tilpasningsprogram ble diskutert. Rapporten inneholder også oppdatert økonomisk statistikk og indikatorer fra EU-landene.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13-16. februar 2017

  Rapport av Marko Soldic, Stine Svarva, Astrid Solhaug og Bård Vandvik, EU-delegasjonen.

  Europaparlamentet møttes 13 - 16. februar for årets plenumssesjon i Strasbourg. På agendaen stod blant annet vedtaket av frihandelsavtalen CETA med Canada, klimakvotesystemet og en debatt om EUs fremtid.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, februar 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I Økonominytt for februar kan du blant annet finne oppdatert økonomisk statistikk fra Europakommisjonen og lese rapport fra januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN.