Rapporter fra EU-delegasjonen 2017

2017

 • Økonominytt 12/17

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I denne utgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om desember-møtene i Eurogruppen, Ecofin og Europatoppmøtet. Utviklingen i europeisk økonomi siden finanskrisen, Kommisjonens forslag om et tettere eurosamarbeid, Kommisjonens nyeste forslag til endringer i merverdiavgiftsreglene og forlengelsen av Junckers investeringsplan er også omtalt.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (8/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk – nr. 8-17 – kan du bl.a. lese om Europakommisjonens siste satsing på interregional innovasjon, høydepunktene fra Cities Forum 2017, hva det nye personvern-regelverket betyr for din kommune og mye mer. Vi kan også by på Europas beste juletrær og julemarkeder, kalenderluker og relevante rapporter som den perfekte julelektyre.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 11.-14. desember

  Rapport fra Eli Jonsvik, forsvarsråd Erik Breidlid, finansråd Bjarne Stakkestad og råd for helse- og mattrygghet Maren Ringstad Widme.

  Europaparlamentet avholdt plenumssesjon 11.-14. desember.

 • Ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

  Foreløpig avtale i 18. time i trilogforhandlinger om ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (7/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  Hovedsak i Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 7-2017 er EU-initiativ og virkemidler for smarte løsninger i kommunene. Ellers kan du bl.a. lese om EUs reviderte verktøykasse for kvalitet i offentlig administrasjon og ny melding om ytre regioner.

 • Europakommisjonen la fram melding om utdanning og kultur 14. november

  Rapport fra EU-delegasjonens utdanningsråd Ragnhild Skålid.

  Dokumentet er et bidrag fra Europakommisjonen til stats- og regjeringssjefenes diskusjoner under Social Summit i Gøteborg 17. november, der utdanning og kultur står på dagsorden under lunsjen.

 • Økonominytt 11/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om at den økonomiske utviklingen i EU har styrket seg ytterligere den siste tiden. På ECOFINs agenda 10. oktober stod klimafinansiering og andre saker.

 • EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til muligheter

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til nye muligheter for teknologisk utvikling og økonomisk vekst for Europa.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (6/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I årets sjette utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at EU med et nytt verktøy byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser. I tillegg har EU lagt fram en melding om grensehindringer – hvor de peker på mulige løsninger. Ikke gå glipp av en klassiker for nye lesere: søppel er fremdeles ikke søppel, og rammene for kommunal avfallshåndtering legges også i Brussel.

 • Økonominytt 10/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

 • Økonominytt 9/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonspresident Jean Claude Junckers ambisiøse planer. Han vil opprette ny finansministerstilling og raskt innlemme alle EU-land i eurosamarbeidet.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (5/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I årets femte utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at Europakommisjonen varsler reform av investeringspolitikken i byer og regioner. Norske fylker gjør det bedre på innovasjonsmålingene, men det må ikke bli noen sovepute fordi EU varsler fullt trykk på smart spesialisering i Europas regioner. I disse høst-tider inneholder brevet også en påminnelse at det ikke bare er nordmenn som ferdes i fjellet.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 8/2017

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om at den solide økonomiske utviklingen i EU fortsetter og om Kommisjonens refleksjonsnotat om EUs fremtidige finanser.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 7/2017

  I dette andre juni-nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om juni-møtet i Eurogruppen som i all hovedsak kom til å dreie seg om tilpasningsprogrammet for Hellas, ECOFINs møte i juni og Europakommisjonens forslag til direktiv om opplysningsplikt for skatterådgivere. Du vil også finne statistikk og indikatorer for 1. kvartal 2017.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, juni 2017

  I årets fjerde utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om debatten rundt Europas fremtid og kommisjonens planer for kommuner og regioner. Du kan også lese om at norske kommuner som jobber med luftkvalitet og transportløsninger får drahjelp fra EU-kommisjonen.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, juni 2017

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om Kommisjonens refleksjonsnotat om en tettere økonomisk og monetær union med presentasjoner av mulige initiativer for å skape et tettere eurosamarbeid. Det er også rapport fra møtene i Eurogruppen og ECOFIN i slutten av mai og en presentasjon av Kommisjonens budsjettforslag for 2018.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 31. mai - 1. juni 2017

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

  Europaparlamentet avholdt plenumssesjon i Brussel 31. mai – 1. juni.

 • Europakommisjonens vårprognose 2017

  Europakommisjonen la 11. mai frem nye anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2016 - 2018. Anslagene viser marginalt bedre utsikter enn anslått i februar.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mai 2017

  I dette nummeret av økonominytt kan du blant annet lese om de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN i april. Du kan også lese om BNP-utviklingen i EU for 1. kvartal 2017 og Europaparlamentets høring av kommissær Moscovici.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mai 2017

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I årets tredje utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om EUs nye politikk for rurale områder for årene som kommer. Du kan også lese mer om EU-samarbeidet Urban Agenda, og de tre norske byene som er valgt ut som nye partnere i arbeidet med å utvikle bærekraftige europeiske byer.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 3.-6. april 2017

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, april 2017

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese rapport fra mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN. Det er også en oppdatering på aktuelle finansmarkedssaker og midtveisgjennomgangen av EUs langtidsbudsjett.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13.-16. mars 2017

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

  EUs fremtid og 60-årsjubileum for Roma-traktaten var sentrale temaer da Europaparlamentet møttes til plenumssamling 13.-16. mars.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mars 2017

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I nyeste utgave av nyhetsbrevet kan du lese om hva Juncker-kommisjonens melding om Europas fremtid sier om kommunal og regional sektor. Du kan også lese mer om hva EUs nye landbrukspolitikk vil bety for lokalsamfunnspolitikk og kvinnesatsing i rurale strøk, og få siste oppdatering på hva som skjer med sirkulærøkonomipakken akkurat nå.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mars 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor blant annet Hellas sitt økonomiske tilpasningsprogram ble diskutert. Rapporten inneholder også oppdatert økonomisk statistikk og indikatorer fra EU-landene.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13-16. februar 2017

  Rapport av Marko Soldic, Stine Svarva, Astrid Solhaug og Bård Vandvik, EU-delegasjonen.

  Europaparlamentet møttes 13 - 16. februar for årets plenumssesjon i Strasbourg. På agendaen stod blant annet vedtaket av frihandelsavtalen CETA med Canada, klimakvotesystemet og en debatt om EUs fremtid.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, februar 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I Økonominytt for februar kan du blant annet finne oppdatert økonomisk statistikk fra Europakommisjonen og lese rapport fra januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN.