EØS-midlene: Delta i grønn næringsutvikling i Europa

Video

Driver du business innen grønn innovasjon og næringsutvikling? Innovasjon Norge hjelper deg med rådgivning og finansiering av gode samarbeidsprosjekter i en rekke land som mottar EØS-midler.

Driver du business innen grønn innovasjon og næringsutvikling? Innovasjon Norge hjelper deg med rådgivning og finansiering av gode samarbeidsprosjekter i en rekke land som mottar EØS-midler.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge grønne prosjekter i Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Romania, Polen, Slovakia, Ungarn og Spania.

Det er avsatt 125 millioner euro til samarbeidsprosjekter i de aktuelle landene.

Det er kun bedrifter i mottakerlandene som kan søke midler. Dette innebærer at din bedrift må inngå en samarbeidsavtale med en bedrift i et av mottakerlandene for å kunne få støtte.

Det legges stor vekt på å engasjere norske partnere i prosjektene. Prosjekter der norsk partner deltar prioriteres.

Innovasjon Norges medarbeidere hjelper deg med rådgivning. Kontakt teamet i Innovasjon Norge for mer informasjon.

Les mer:

Til toppen