Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Norske forberedelser til brexit

Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit, uansett om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale dem imellom. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side, for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit.

Storbritannias planlagte dato for å gå ut av EU er 31. oktober 2019.

"No deal"-brexit: Noen spørsmål og svar

Her det gjort rede for en problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU - i form av spørsmål og svar. Listen er ikke utfyllende og er skrevet for en tenkt «no deal»-situasjon. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Hva betyr brexit for britiske borgere i Norge?

Norge har sammen med de andre EØS/Efta-statene inngått en avtale med Storbritannia for å sikre rettighetene for britiske borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge, og tilsvarende for EØS/Efta-borgere i Storbritannia. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia som ble inngått i november 2018.

Aktuelt nå

Norge klar for forhandlinger med Storbritannia

13.12.2019: Etter valget i desember 2019 der det konservative partiet fikk et flertall i parlamentet i Storbritannia går det nå mot en ordnet brexit innen utgangen av januar 2020. Norge vil gå i gang med å forhandle frem en frihandelsavtale med britene så snart de er klare. - Målet vil være å videreføre mest mulig av det tette økonomiske samarbeidet vi allerede har i dag, sier næringsministeren.

Midlertidig forskrift sikrer fortsatt opphold for briter

11.10.2019: Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift som sikrer rett til fortsatt opphold for britiske borgere som bor i Norge og deres familiemedlemmer. Forskriften gjelder alle som har en gyldig oppholdsrett eller varig oppholdsrett i Norge på det tidspunktet Storbritannia trer ut av EU.

Diskuterte brexit med næringslivet

11.09.2019: Utenriksministeren, næringsministeren og fiskeri- og sjømatministeren møtte 4. september representanter for norsk næringsliv. Tema var siste utvikling for Storbritannias utmelding av EU, og hvordan Norge og norske bedrifter forbereder seg på de forskjellige utfallene.

Til toppen