Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mellom utenriksministrene fra Island og Liechtenstein. EUs brexit-forhandler Michel Barnier til høyre. Foto: Ane H. Lunde, UD

EØS-samarbeidet og brexit tema i EØS-rådet

21.11.2018: Brexit, Norges deltakelse i EUs byråer og programmer og sosiale rettigheter var blant temaene da utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok på det halvårlige møtet i EØS-rådet i Brussel 20. november. EUs brexit-forhandler, Michel Barnier, deltok på den uformelle delen av møtet og orienterte om den siste utviklingen i brexit-prosessen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og den britiske handelsministeren Liam Fox.

Diskuterte brexit med den britiske handelsministeren

13.11.2018: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte sin kollega, handelsminister Liam Fox i London mandag 12. november for å snakke om brexit. – Storbritannia er en av våre aller største handelspartnere, og vi ønsker et så nært og omfattende handelsforhold til Storbritannia som mulig også etter brexit, sier Røe Isaksen.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Oversikt over regjeringens arbeid med brexit

23. juni 2016 sa Storbritannia i en folkeavstemning nei til fortsatt medlemskap i EU (brexit). Regjeringen satte raskt i gang et arbeid for å se på konsekvensene for Norge. Her er en oversikt over arbeidet.

Aktuelt nå

Statsledere enige. Hva med brexit nå?

30.11.2018: Søndag 25. november ble statsledere fra EU og Storbritannias statsminister enige om Storbritannias utmeldingsavtale med EU. Men prosessen er ikke endelig avklart ennå. Før avtalen kan tre i kraft venter flere runder med behandling i det britiske parlamentet. Avtalen skal også godkjennes av Europaparlamentet.

Beredskap på finansom-rådet for en "no deal"

16.11.2018: Finansdepartementet har tett kontakt med EU-kommisjonen om brexit og har beredskap for ulike utfall. Hvis EU treffer tiltak for å avhjelpe brexit uten en overgangsordning på finansmarkeds-området, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge og for norske aktører.

Fiskeriministeren møtte EUs fiskerikommissær

09.11.2018: Brexit, handel og snøkrabbe var blant temaene da fiskeriminister Harald T. Nesvik møtte EUs fiskerikommissær Karmenu Vella. Under fiskeriminister Harald T. Nesviks møte ble brexit, kyststatsforhandlingene om sild, kolmule og makrell, og handel med sjømat drøftet.

Til toppen