Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Wegger Chr. Strømmen (i midten), Andrew Mitchell og Stefan Haukur Johannesson. Foto: Ambassaden i London

To brexit-avtaler med Storbritannia undertegnet

02.04.2019: De to avtalene er inngått som beredskap for å ivareta viktige rettigheter for norske borgere i Storbritannia, og sikrer fortsatt varehandel mellom de to landene, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Norges ambassadør til Storbritannia, Wegger Chr. Strømmen, undertegnet begge avtalene på vegne av Norge.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Norske førerkort vil fortsatt gjelde i Storbritannia

15.03.2019: Det er fortsatt uavklart hva som skjer med Storbritannias varslede utmelding av EU. Storbritannia kommer uansett til å anerkjenne norske førerkort på det britiske veinettet. For personer med britisk førerkort som ønsker å kjøre i Norge, finnes det i de fleste tilfeller ordninger som legger til rette for dette. Men norske myndigheter arbeider for å forenkle deler av regelverket.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Oversikt over regjeringens arbeid med brexit

23. juni 2016 sa Storbritannia i en folkeavstemning nei til fortsatt medlemskap i EU (brexit). Regjeringen satte raskt i gang et arbeid for å se på konsekvensene for Norge. Her er en oversikt over arbeidet.

Aktuelt nå

Diskuterte brexit med næringslivet

11.09.2019: Utenriksministeren, næringsministeren og fiskeri- og sjømatministeren møtte 4. september representanter for norsk næringsliv. Tema var siste utvikling for Storbritannias utmelding av EU, og hvordan Norge og norske bedrifter forbereder seg på de forskjellige utfallene.

25 år med EØS markert i skyggen av brexit-debatten

21.05.2019: EØS-rådsmøtet i Brussel i mai foregikk også i ly av debatten om brexit. Forberedelsene knyttet til Storbritannias uttreden fra EU var derfor tema under rådsmøtet. - Usikkerheten rundt brexit er utfordrende for alle, også for Norge. Vi må være forberedt på flere mulige utfall. Og det er vi, sa utenriksministeren.

Sikrer norske skip og sjøfolk ved "no deal"

10.04.2019: Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. – Vi vil sikre viktige norske arbeidsplasser og maritim aktivitet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Til toppen