Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Wegger Chr. Strømmen (i midten), Andrew Mitchell og Stefan Haukur Johannesson. Foto: Ambassaden i London

To brexit-avtaler med Storbritannia undertegnet

02.04.2019: De to avtalene er inngått som beredskap for å ivareta viktige rettigheter for norske borgere i Storbritannia, og sikrer fortsatt varehandel mellom de to landene, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Norges ambassadør til Storbritannia, Wegger Chr. Strømmen, undertegnet begge avtalene på vegne av Norge.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Norske førerkort vil fortsatt gjelde i Storbritannia

15.03.2019: Det er fortsatt uavklart hva som skjer med Storbritannias varslede utmelding av EU. Storbritannia kommer uansett til å anerkjenne norske førerkort på det britiske veinettet. For personer med britisk førerkort som ønsker å kjøre i Norge, finnes det i de fleste tilfeller ordninger som legger til rette for dette. Men norske myndigheter arbeider for å forenkle deler av regelverket.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Oversikt over regjeringens arbeid med brexit

23. juni 2016 sa Storbritannia i en folkeavstemning nei til fortsatt medlemskap i EU (brexit). Regjeringen satte raskt i gang et arbeid for å se på konsekvensene for Norge. Her er en oversikt over arbeidet.

Aktuelt nå

Sikrer norske skip og sjøfolk ved "no deal"

10.04.2019: Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. – Vi vil sikre viktige norske arbeidsplasser og maritim aktivitet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Brexit og studier i Storbritannia

05.02.2019: Det er fortsatt usikkert hvordan Storbritannia sitt forhold til EU vil bli ved en eventuell brexit. Hvordan påvirker det norske studenter som ønsker å studere i Storbritannia? – Usikkerheten knyttet til Storbritannia betyr at de som ønsker seg ut til høsten bør vurdere andre land, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Statsledere enige. Hva med brexit nå?

30.11.2018: Søndag 25. november ble statsledere fra EU og Storbritannias statsminister enige om Storbritannias utmeldingsavtale med EU. Men prosessen er ikke endelig avklart ennå. Før avtalen kan tre i kraft venter flere runder med behandling i det britiske parlamentet. Avtalen skal også godkjennes av Europaparlamentet.

Til toppen