Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Kartlegging: Hva vil brexit få å si for Norge?

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å belyse sentrale problemstillinger knyttet til Storbritannias uttreden av EU. Her følger noen momenter fra den innledende kartleggingen, blant annet om EØS, justis- og innenriksfeltet og utenriks- og sikker-hetspolitikken.

Monica Mæland og Greg Hands

Nye brexit-møter i London

Næringsminister Monica Mæland besøkte London for å diskutere brexit med flere sentrale britiske politikere. - Storbritannia er en av våre aller største handels-partnere. Derfor er det viktig for å oss å opprettholde den løpende dialogen med britiske myndigheter, sier Mæland.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Oversikt over regjeringens arbeid med brexit

23. juni 2016 sa Storbritannia i en folkeavstemning nei til fortsatt medlemskap i EU (brexit). Regjeringen satte raskt i gang et arbeid for å se på konsekvensene for Norge. Her er en oversikt over arbeidet.

Aktuelt nå

Diskuterte brexit med EUs forhandlingsleder

15.03.2018: Det var en god tone da utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte EUs forhandlingsleder Michel Barnier i Brussel nylig. Utenriksministeren benyttet møtet til å understreke at det er viktig å ivareta rettigheter og interesser til norske borgere og næringsliv i Storbritannia, samtidig som EØS-avtalen og våre øvrige avtaler med EU ligger fast.

Dialog om borgernes rettigheter etter brexit

16.02.2018: En delegasjon fra Norge, Island og Liechtenstein har møtt en delegasjon fra Storbritannia i London. Tema var hvordan den politiske enigheten mellom Storbritannia og EU fra 12. desember 2017 om å sikre rettighetene til hverandres borgere etter at Storbritannia forlater EU, kan utvides til å også omfatte EØS/Efta-landene og deres borgere.

Feil om brexit og EØS-avtalen

06.02.2018: - I sin kronikk i Dagbladet 2. februar påstår Senterpartiets stortingsrepresentanter Sigbjørn Gjelsvik og Steinar Næss at regjeringen svikter norske interesser fordi vi hegner om EØS-avtalen. Men her har nok Senterpartiet mer egne interesser i tankene enn landets som helhet, skriver statssekretær Audun Halvorsen.