Norge og brexit

Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Det innebærer at vårt forhold til Storbritannia, både for norske borgere og næringsliv, forblir som før ut 2020.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og og daværende britisk utenriksminister Boris Johnson. Overgangsperioden mellom Norge og Storbritannia i forbindelse med britenes uttreden av EU, brexit, tar slutt 31. desember 2020. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hva skjer 1. januar 2021?

03.12.2020: 31. januar 2020 forlot Storbritannia EU. Samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden er Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Det har derfor vært få praktiske endringer i Norges forhold til Storbritannia. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember i år.

Storbritannias planlagte dato for å gå ut av EU er 31. oktober 2019.

Forhandlingene om en frihandelsavtale

Storbritannia trådte ut av EU/EØS 31. januar 2020. Samme dag startet overgangsperioden som varer til og med 31. desember 2020. Nå forhandler Norge om vårt framtidige forhold til Storbritannia. Mer informasjon om dette finnes hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Hva betyr brexit for britiske borgere i Norge?

Norge har sammen med de andre EØS/Efta-statene inngått en avtale med Storbritannia for å sikre rettighetene for britiske borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge, og tilsvarende for EØS/Efta-borgere i Storbritannia. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia som ble inngått i november 2018.

Aktuelt nå

Norge og Storbritannia enige om fiskerisamarbeid

30.09.2020: Norge og Storbritannia har undertegnet en ny rammeavtale om fiskerisamarbeid. – Jeg er glad for at vi er i havn med en avtale med Storbritannia, som fra nyttår vil bli en viktig fiskerinasjon og samarbeidspartner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Avtalen åpner for at partene kan avtale å bytte fiskekvoter, og at britiske og norske fiskere kan fiske i hverandres soner. Avtalen vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

Enige om fullbyrdelse av dommer i sivile saker

13.10.2020: Norge og Storbritannia har undertegnet en avtale som sikrer at norske sivile dommer i fremtiden kan bli anerkjent eller fullbyrdet i Storbritannia. – For eksempel vil et norsk selskap som har fått tilkjent erstatning fra en britisk bedrift i en norsk domstol, kunne få dommen tvangsfullbyrdet i Storbritannia, slik at erstatningen faktisk blir utbetalt, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.