Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Kartlegging: Hva vil brexit få å si for Norge?

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å belyse sentrale problemstillinger knyttet til Storbritannias uttreden av EU. Her følger noen momenter fra den innledende kartleggingen som inkluderer både EØS, justis- og innenriksfeltet, handelspolitikken og de utenriks- og sikkerhetspolitiske sidene ved brexit.

EU vil lytte til Norge i brexit-forhandlingene

Statsminister Erna Solberg ble forsikret om at EU vil holde døren åpen for norske innspill i brexit-forhandlingene, da hun møtte EU-toppene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk i Brussel 4. mai.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen  og EUs leder for brexitforhandlingene, Michel Barnier i  Oslo 25. januar 2017

EUs forhandlingsleder for brexit besøkte Norge

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen var vert da EUs leder for brexitforhandlingene, Michel Barnier, besøkte Oslo 25. januar 2017. Barnier møtte også statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og finansminister Siv Jensen.

Aktuelt nå

Hva betyr brexit for Norge?

- 2016 vil huskes for brexit og det amerikanske presidentvalget. Begge deler vil ha konsekvenser for Norge. Det første fordi EU og dermed også EØS-samarbeidet, mister et stort medlemsland, sa statssekretær Elsbeth Tronstad i sitt innlegg på et seminar i regi av AgriAnalyse.

Dialog om handelspolitikk mellom Norge og Storbritannia

Det britiske departementet for internasjonal handel møtte representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet og UD 14. desember. Møtet var en oppfølging av næringsminister Monica Mælands møte i London i september.

Vil sikre norske fiskeinteresser etter brexit

Fiskeriminister Per Sandberg med klare krav i møte med britisk foiskeriminister i London: - Vi er enige om at vi må unngå å komme i en situasjon hvor det blir uklarhet i hva som skje etter brexit, derfor starter vi dialogen nå, sier fiskeriministeren.