Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og EUs forhandlingsleder Michel Barnier. Foto: EU-delegasjonen

Diskusjoner om brexit med EUs forhandingsleder

Tonen var god da utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte EUs forhandlingsleder Michel Barnier for å diskutere brexit. Utenriksministeren benyttet møtet til å understreke at det er viktig å ivareta rettigheter og interesser til norske borgere og næringsliv i Storbritannia.

Monica Mæland og Greg Hands

Nye brexit-møter i London

Næringsminister Monica Mæland besøkte London for å diskutere brexit med flere sentrale britiske politikere. - Storbritannia er en av våre aller største handels-partnere. Derfor er det viktig for å oss å opprettholde den løpende dialogen med britiske myndigheter, sier Mæland.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Oversikt over regjeringens arbeid med brexit

23. juni 2016 sa Storbritannia i en folkeavstemning nei til fortsatt medlemskap i EU (brexit). Regjeringen satte raskt i gang et arbeid for å se på konsekvensene for Norge. Her er en oversikt over arbeidet.

Aktuelt nå

Beredskap på finansområdet for en eventuell "no deal"

16.11.2018: Finansdepartementet har tett kontakt med EU-kommisjonen om brexit og har beredskap for ulike utfall. Hvis EU treffer tiltak for å avhjelpe brexit uten en overgangsordning på finansmarkeds-området, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge og for norske aktører.

Enighet mellom EU og Storbritannia om brexit-avtale

14.11.2018: Regjeringen i Storbritannia har godkjent den utmeldingsavtalen som brexit-forhandlerne i EU og Storbritannia er blitt enige om. Det kunngjorde statsminister Theresa May etter lange regjeringsforhandlinger tirsdag 14. november. Samme kveld bekreftet EUs forhandlingsleder, Michel Barnier, at det nå er enighet om en uttredelsesavtale.

Næringsministeren møtte det britiske "dagligvareombudet"

14.11.2018: Næringsministeren arbeider for tiden med en ny lov om god handelsskikk for dagligvarebransjen. Som et ledd i arbeidet møtte han det britiske "dagligvareombudet" Christine Tacon i London. Tacon håndhever de britiske reglene om god handelsskikk i dagligvarebransjen i Storbritannia.

Til toppen