Norge og brexit

Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Det innebærer at vårt forhold til Storbritannia, både for norske borgere og næringsliv, forblir som før ut 2020.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og og daværende britisk utenriksminister Boris Johnson. Overgangsperioden mellom Norge og Storbritannia i forbindelse med britenes uttreden av EU, brexit, tar slutt 31. desember 2020. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hva skjer 1. januar 2021?

05.03.2021: 31. januar 2020 forlot Storbritannia EU. Samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden ble Storbritannia  behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Det var derfor få praktiske endringer i Norges forhold til Storbritannia i denne overgangsperioden - som tok slutt 31. desember 2020.

Storbritannias planlagte dato for å gå ut av EU er 31. oktober 2019.

Forhandlingene om en frihandelsavtale

Storbritannia trådte ut av EU/EØS 31. januar 2020. Samme dag startet overgangsperioden som varer til og med 31. desember 2020. Nå forhandler Norge om vårt framtidige forhold til Storbritannia. Mer informasjon om dette finnes hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Hva betyr brexit for britiske borgere i Norge?

Norge har sammen med de andre EØS/Efta-statene inngått en avtale med Storbritannia for å sikre rettighetene for britiske borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge, og tilsvarende for EØS/Efta-borgere i Storbritannia. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia som ble inngått i november 2018.

Aktuelt

Avtalen er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge

24.12.2020: – Jeg vil gratulere Storbritannia og EU med å ha blitt enige om en avtale for sitt fremtidige forhold. Dette er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge. En avtale vil gi forutsigbarhet for alle, også oss, sier statsminister Erna Solberg om avtalen som nå må gjennom de formelle prosedyrene i Storbritannia og EU. Norge har på plass ordninge og er godt rustet for det som vil være en ny situasjon også for norske bedrifter og borgere.

Fortsatt enkel overføring av personopplysninger

31.12.2020: En ny midlertidig forskrift sikrer at norske virksomheter fortsatt kan overføre personopplysninger til Storbritannia på en enkel måte. Kommunal- og moderniserings-departementet vedtok den nye forskriften rett før nyttår. - Jeg er glad for at norske bedrifter nå får forutsigbarhet for å fortsette virksomheten sin i tiden som kommer uten å måtte bruke ekstra ressurser på dette, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland