Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og EUs forhandlingsleder Michel Barnier. Foto: EU-delegasjonen

Diskusjoner om brexit med EUs forhandingsleder

Tonen var god da utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte EUs forhandlingsleder Michel Barnier for å diskutere brexit. Utenriksministeren benyttet møtet til å understreke at det er viktig å ivareta rettigheter og interesser til norske borgere og næringsliv i Storbritannia.

Monica Mæland og Greg Hands

Nye brexit-møter i London

Næringsminister Monica Mæland besøkte London for å diskutere brexit med flere sentrale britiske politikere. - Storbritannia er en av våre aller største handels-partnere. Derfor er det viktig for å oss å opprettholde den løpende dialogen med britiske myndigheter, sier Mæland.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Oversikt over regjeringens arbeid med brexit

23. juni 2016 sa Storbritannia i en folkeavstemning nei til fortsatt medlemskap i EU (brexit). Regjeringen satte raskt i gang et arbeid for å se på konsekvensene for Norge. Her er en oversikt over arbeidet.

Aktuelt nå

Innlegg i på møte i Stortingets europautvalg 19. mars

19.03.2018: På møtet i Stortingets europautvalg 19. mars tok utenriksministeren opp EUs og Storbritannias forhandlinger om britenes uttreden av EU, brexit, og arbeidet med å finne en overgangsordning. Det er fortsatt en overgangsordning det forhandles om - ikke det framtidige forholdet.

Dialog om borgernes rettigheter etter brexit

16.02.2018: En delegasjon fra Norge, Island og Liechtenstein har møtt en delegasjon fra Storbritannia i London. Tema var hvordan den politiske enigheten mellom Storbritannia og EU fra 12. desember 2017 om å sikre rettighetene til hverandres borgere etter at Storbritannia forlater EU, kan utvides til å også omfatte EØS/Efta-landene og deres borgere.

Feil om brexit og EØS-avtalen

06.02.2018: - I sin kronikk i Dagbladet 2. februar påstår Senterpartiets stortingsrepresentanter Sigbjørn Gjelsvik og Steinar Næss at regjeringen svikter norske interesser fordi vi hegner om EØS-avtalen. Men her har nok Senterpartiet mer egne interesser i tankene enn landets som helhet, skriver statssekretær Audun Halvorsen.