Norge og brexit

Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Det innebærer at vårt forhold til Storbritannia, både for norske borgere og næringsliv, forblir som før ut 2020.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Norske forberedelser til brexit

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

Storbritannias planlagte dato for å gå ut av EU er 31. oktober 2019.

Forhandlingene om en frihandelsavtale

Storbritannia trådte ut av EU/EØS 31. januar 2020. Samme dag startet overgangsperioden som varer til og med 31. desember 2020. Nå forhandler Norge om vårt framtidige forhold til Storbritannia. Mer informasjon om dette finnes hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Hva betyr brexit for britiske borgere i Norge?

Norge har sammen med de andre EØS/Efta-statene inngått en avtale med Storbritannia for å sikre rettighetene for britiske borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge, og tilsvarende for EØS/Efta-borgere i Storbritannia. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia som ble inngått i november 2018.

Aktuelt nå

Forbereder forhandlingene med Storbritannia

11.03.2020: Næringsminister Iselin Nybø har hatt sin første samtale med kollega Conor Burns i det britiske handels-departementet. - Min ambisjon er å forhandle frem en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia. Målet er å bevare mest mulig av det tette økonomiske samarbeidet vi har i dag, sier næringsminister Iselin Nybø.

Brexit: Hva skjer i Norge 31. januar?

31.01.2020: Alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. De betingelsene som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak gjelde i resten av 2020.