Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Kartlegging: Hva vil brexit få å si for Norge?

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å belyse sentrale problemstillinger knyttet til Storbritannias uttreden av EU. Her følger noen momenter fra den innledende kartleggingen, blant annet om EØS, justis- og innenriksfeltet og utenriks- og sikker-hetspolitikken.

Monica Mæland og Greg Hands

Nye brexit-møter i London

Næringsminister Monica Mæland besøkte London for å diskutere brexit med flere sentrale britiske politikere. - Storbritannia er en av våre aller største handels-partnere. Derfor er det viktig for å oss å opprettholde den løpende dialogen med britiske myndigheter, sier Mæland.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD

Oversikt over regjeringens arbeid med brexit

23. juni 2016 sa Storbritannia i en folkeavstemning nei til fortsatt medlemskap i EU (brexit). Regjeringen satte raskt i gang et arbeid for å se på konsekvensene for Norge. Her er en oversikt over arbeidet.

Aktuelt nå

Innlegg på seminar: Norsk europapolitikk i lys av brexit

Statssekretær Jens Frølich Holtes innlegg på NHOs seminar "Brexit og konsekvenser for norsk næringsliv" på Sola torsdag 26. oktober 2017.

Klart for ny runde i brexit-forhandlingene

28. august fortsatte brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Her kan du se hvordan du kan følge forhandlingene og hva Norge gjør fra sidelinjen.

Rapport: Rettslige aspekter ved Storbritannias uttreden av EU

Norsk utenrikspolitisk institutt har med støtte fra UD foretatt en utredning av rettslige aspekter for Norge knyttet til EØS-avtalen og brexit.