Norge og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. De viktigste oppgavene for regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Kartlegging: Hva vil brexit få å si for Norge?

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å belyse sentrale problemstillinger knyttet til Storbritannias uttreden av EU. Her følger noen momenter fra den innledende kartleggingen som inkluderer både EØS, justis- og innenriksfeltet, handelspolitikken og de utenriks- og sikkerhetspolitiske sidene ved brexit.

Solberg og Tusk

EU vil lytte til Norge i brexit-forhandlingene

Statsminister Erna Solberg ble forsikret om at EU vil holde døren åpen for norske innspill i brexit-forhandlingene, da hun møtte EU-toppene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk i Brussel 4. mai.

Rapport fra Nupi

Rapport

Rettslige aspekter ved Storbritannias uttreden av EU

Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har med støtte fra Utenriksdepartementet foretatt en utredning av rettslige aspekter for Norge knyttet til EØS-avtalen og Storbritannias uttreden av EU.

Aktuelt nå

Klart for ny runde i brexit-forhandlingene

28.08.17: 28. august fortsetter brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Se her hvordan du kan følge forhandlingene og hva Norge gjør fra sidelinjen.

EUs forhandlingsleder for brexit besøkte Norge

25.01.17: EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen var vert da EUs leder for brexitforhandlingene, Michel Barnier, besøkte Oslo 25. januar 2017. Barnier møtte også statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og finansminister Siv Jensen.

Dialog om handelspolitikk mellom Norge og Storbritannia

Det britiske departementet for internasjonal handel møtte representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet og UD 14. desember. Møtet var en oppfølging av næringsminister Monica Mælands møte i London i september 2016.