Brexit og Norge - aktivitetskalender 2020

Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter.

Januar

15. januar

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

17. januar

Møte mellom berørte norske departementer om en frihandelsavtale med Storbritannia.

23. januar

Møte i «Brexit Task Force».

28. januar

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit.

Februar 

6.-7. februar

Representanter fra Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i Brussel for samtaler om brexit med representanter fra EU.

April

30. april

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

Mai

5. mai:

Møte i «Brexit Task Force».

7. mai:

Videokonferanse på sjefsforhandlernivå med Storbritannia, Island og Liechtenstein.

15. mai

Samtale mellom fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og hans britiske kollega Victoria Prentis.

19. mai

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit.

20. mai

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

Juni

29. juni

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

30. juni

Møte i «Brexit Task Force».

Juli

16. juli

Videokonferanse på sjefsforhandlernivå med Storbritannia, Island og Liechtenstein.

August

19. august

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

September

15. september

Møte i «Brexit Task Force».

17. september

Videokonferanse på sjefsforhandlernivå med Storbritannia, Island og Liechtenstein.

24. september

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit

30. september

Undertegning av rammeavtale med Storbritannia om fiskerisamarbeid.

Oktober

7. oktober

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

13. oktober

Undertegning av avtale med Storbritannia om fullbyrdelse av dommer i sivile saker.

20. oktober

Videokonferanse på sjefsforhandlernivå med Storbritannia, Island og Liechtenstein.

November

4. november

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

23. november

Møte i «Brexit Task Force».

24.november 

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit

Desember

7. desember

Enighet med Storbritannia om trygdeavtale.

8. desember

Signering av midlertidig vareavtale med Storbritannia.

16. desember

Undertegning av luftfartsavtale med Storbritannia.