EØS-midlene: Innsats for rom

Å bedre romfolks levekår er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak. Her kan du lese om hvordan Norge bidrar gjennom EØS-midlene.

Situasjonen for rom i Europa

Rom har vært en del av Europas historie i mer enn tusen år. I dag bor et sted mellom 10 millioner og 12 millioner rom i Europa. De utgjør den største etniske minoriteten på vårt kontinent. Svært mange lever under vanskelige økonomiske og sosiale kår.

Hva gjør Norge?

Rom står overfor utfordringer på en rekke ulike områder. Vi har derfor en bred tilnærming og finansierer tiltak innenfor en rekke ulike sektorer.

Eksempler på resultater

Bulgaria, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn er våre hovedsamarbeidsland for målrettede tiltak for å bedre romfolks levekår. Her er eksempler på noen prosjekter som er gjennomført.