For presse

Konferansen er åpen for presse. Les mer om påmelding og muligheter for reisestipend.

Konferansen er åpen for akkreditert presse og vil i tillegg bli overført via web-tv. Det er gått ut en presseinvitasjon fra Utenriksdepartementet.

Norsk presse som ønsker å følge konferansen bes om å melde seg på via UD. Se kontaktperson nedenfor.

Gjennom EØS-midlenes sekretariat er det også mulig å søke om reisestipend.

Kontaktperson for norsk presse: