Antatt EØS-relevant EU-regelverk: Halvårlig informasjon til Stortinget - juni 2016

Antatt EØS-relevant EU-regelverk - halvårlig skriftlig informasjon til Stortinget juni 2016.

Oversikt over foreslåtte EU-rettsakter med antatt EØS-relevans – forslag under behandling i Europaparlamentet og Rådet (pdf)

Oversikt over foreslåtte EU-rettsakter med antatt EØS-relevans – utkast til kommisjonsrettsakter under komitebehandling eller sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering (pdf)

Oversikt over vedtatte EU-rettsakter med antatt EØS-relevans (pdf)

 

 

 

 

Til toppen