EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. april 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Vedlagt følger en oversikt over EF-rettsakter som vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. april.

Oversikten i pdf-format