Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 20. mars 2020

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 20. mars 2020.

Les oversikten over rettsaktene her (pdf)