Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 11. desember 2020

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. desember 2020.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).