Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 11. juni 2021

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. juni 2021.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).