Kommunesektoren og EU/EØS

For deg som arbeider i forvaltningen eller en etat i et fylke eller en kommune vil det være nyttig å kunne følge med på hvordan ditt arbeidsområde formes av Norges samspill med Europa for øvrig.

Nedenfor vil du finne lenker som gir deg inngang til de områdene virksomheten er berørt av.

Samarbeidsprogrammer og finansiering

Artikkel Sist oppdatert: 14.03.2011

Norge deltar per i dag i mange programmer i EU. Her er en oversikt over aktuelle programmer som fylker og kommuner kan delta i.

Møteplasser for fylker og kommuner

Artikkel Sist oppdatert: 16.02.2011

Norsk representasjon i Brussel

Artikkel Sist oppdatert: 16.02.2011

EU-kompetanse

Artikkel Sist oppdatert: 13.04.2012

Nyttige dokumenter

Artikkel Sist oppdatert: 16.02.2011