Kommunesektoren og EU/EØS

For deg som arbeider i forvaltningen eller en etat i et fylke eller en kommune vil det være nyttig å kunne følge med på hvordan ditt arbeidsområde formes av Norges samspill med Europa for øvrig.

Nedenfor vil du finne lenker som gir deg inngang til de områdene virksomheten er berørt av.