Aktuelle saksfelt på EU/EØS-området

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

(Under utarbeiding)