Gjennomføring av regelverk for det indre marked

Samferdselsdepartementet har til enhver tid en rekke EU/EØS-relaterte saker til behandling. Informasjon om sakene finnes i EØS-notatbasen på Europaportalen. Behandlingen skjer under rammen av spesialutvalget for transport og spesialutvalget for kommunikasjoner. I tillegg behandles teknisk regelverk under EØS-avtalens vedlegg II i spesialutvalget for tekniske handelshindringer.