Lisboastrategien/EU 2020

For å følge opp norsk politikk på de områdene EUs vekst- og sysselsettingsstrategi omfatter har Nærings- og handelsdepartementet de siste årene gitt ut en rapport om EUs vekst- og sysselsettingsstrategi i et norsk perspektiv.