Nærings- og handelsedepartementet sin EU-strategi

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Les mer om NHDs arbeid med EU/EØS og det indre marked her.