Relevante organisasjoner

(Under utarbeidelse. Finnes det organisasjoner hvor fylker og kommuner hvor næringsutviklet er hovedformålet?)