Samarbeidsprogrammer med EU

EUs program for konkurranseevne og innovasjon (CIP)
Formålet er å fremme konkurranseevnen til europeiske bedrifter. Med små og mellomstore bedrifter som sitt viktigste mål, støtter programmet innovasjonsaktiviteter, gir bedre tilgang til å finansiering og leverer forretningsstøtte til regionene. Norsk deltakelse i programmet er underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Enterprise Europe Network driver informasjonsformidling og veiledning for næringslivet under CIP-programmet.

Les mer om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi
EUs sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter har som overordnet mål å bidra til å gjøre EU til verdens ledende forskningsområde. Programmet skal fremme, og investere i, avansert forskning i verdensklasse, og har som prinsipp å støtte fremragende forskning. Norsk deltakelse i programmet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Les om programmet på Kommisjonens hjemmeside.