Gjennomføring av regelverk for det indre marked

EU er Norges viktigste handelspartner. Omtrent 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer fra EU. EØS-avtalen har bidratt til vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler. EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, og er derfor av stor betydning for norsk næringsliv. Avtalen innebærer fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EØS-området, og sikrer norske virksomheter like rammevilkår som ellers i EU.