Offentlig støtte

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen