Europakommisjonen

EU dekker en stor del av sitt energibehov gjennom import. I dag importeres ca. 50 prosent av energiforbruket, mens tallet kan nærme seg 70 prosent i 2020. Forsyningssikkerhet har derfor alltid stått sentralt i EUs arbeid. Mer om dette her:

Europakommisjonens melding om en energipolitikk for Europa (”Energy Policy for Europe”) finner du her:

Oversikt over EU-lovgivning på ulike deler av energiområdet finner du her:


EU-kommisjonen fremla 22. juni 2005 Grønnboken om energieffektivisering (”Green paper on Energy Efficiency or doing more with less”). Grønnboken er et diskusjonsdokument der EU-kommisjonen inviterer til en bred drøfting av fremtidig politikk innenfor energisparing og energieffektivitet. Lenken til denne har du her: