Hvorfor er EØS-avtalen så viktig?

EØS-avtalen handler om din hverdag; felles lover og regler, fri bevegelse, utdanning, helsehjelp og velferd. Denne filmen forteller mer om hvorfor EØS-avtalen er så viktig.