Norge deltar i Kreativt Europa

Norge deltar i mange europeiske samarbeidsprogram. Et av dem er kulturprogrammet Kreativt Europa der Norge har fått nesten 17 millioner euro til samarbeid med andre europeiske land.