Tilgang til forskningsmidler

EØS-avtalen gir Norge tilgang på forskningsmidler fra EUs rammeprogram. Rammeprogrammet gjør det mulig for Norge å jobbe sammen med utenlandske partnere.