Ny horisont utenfor Skandinavia

Norske bedrifter som skal satse på et nytt marked utenfor Skandinavia kan få støtte og oppbacking fra EUs Horisont 2020. Da kan prosessen med å få innpass på dette markedet gå mye lettere.